“เอนก” หารือความร่วมมือกัมพูชาพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานป้อนตลาดอาเซียน

News Update

เปิด 9 ราชมงคล 3 พระจอมเกล้าฯ หนุนผลิตครูอาชีวศึกษาและการอาชีพ “เอนก” นำทีมถก รมว.แรงงานและอาชีวศึกษาของกัมพูชา ยกระดับความร่วมมือพัฒนาทักษะวิชาชีพชั้นสูงให้มีความเชี่ยวชาญที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน  สร้างบุคลากรเชี่ยวชาญสูงป้อนตลาดแรงงานอาเซียน

เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2565 ศ. (พิเศษ) ดร.เอนก  เหล่าธรรมทัศน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยระหว่างการไปราชการ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา ว่าได้เข้าหารือกับ ฯพณฯ อิท สัมเฮง รมว. แรงงานและการฝึกอบรมวิชาชีพกัมพูชา โดยมีผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองกระทรวง และอัครราชทูตสถานเอกอัคร ราชทูต ณ กรุงพนมเปญเข้าร่วม ว่า ได้หารือรายละเอียดความร่วมมือ  โดยเฉพาะประเด็นสำคัญคือพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้มีความเชี่ยวชาญที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน  รองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและบริการ  โดยได้แจ้งว่า อว.ได้ปฏิรูประบบการอุดมศึกษาอย่างก้าวกระโดด เช่น  โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ หลักสูตรอบรมเฉพาะทางระยะสั้น หรือ Non-degree เพื่อให้สามารถทำงานได้ทันที และสอดคล้องกับการทำงานในยุคอุตสาหกรรม4.0  โดย อว. ยินดีถ่ายทอดแนวปฏิบัติในการพัฒนาทักษะให้กับกัมพูชาในสาขาที่ต้องการ รวมทั้งสามารถให้ผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยไทยช่วยสร้างหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับครูอาชีวศึกษา และให้นักศึกษากัมพูชาเข้าเรียนในประเทศไทย โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยที่มีความเข้มแข็งด้านการผลิตครูอาชีวศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ทั้ง  3  แห่ง

ด้าน ศ.ดร.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. กล่าวเพิ่มเติมว่า อว. พร้อมจะสนับสนุนการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีโท เอก ให้นักศึกษาชาวกัมพูชา มาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย ซึ่งจะเป็นการร่วมกันสร้างบุคลากรของภูมิภาคที่มีความเชี่ยวชาญในระดับสูง ผ่านทุนการศึกษา รวมทั้งยินดีสนับสนุนการจัดอบรมระยะสั้นในหลักสูตรที่เป็นความต้องการของบุคลากรของกระทรวงแรงงานและการฝึกอบรมวิชาชีพกัมพูชา และร่วมผลักดันการสร้างกลไกในการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างกันต่อไป