10 ผลงานนวัตกรรมในโครงการ TechBiz Starter ปี 63

เวทีวิจัย

ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. ประกาศรางวัล TechBiz Starter Funds มอบทุน 10 ผลงานเด่นด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมจากผู้ประกอบการหน้าใหม่

          นางศันสนีย์ ฮวบสมบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (ทีเอ็มซี) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.  กล่าวว่า BIC จัดโครงการ “สร้างผู้ประกอบการใหม่ด้วยนวัตกรรม หรือ TechBiz Starter  ปี 2563″  ขึ้นเป็นปีแรก โดยต่อยอดมาจาก “โครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี” ที่จัดมามากกว่า 8 ปี  โดยขยายขอบเขตและเปิดกว้างคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการมากขึ้น เพื่อสนับสนุนรวมถึงต่อยอดกลุ่มผู้ประกอบการใหม่หรือนักวิจัยที่เพิ่งเริ่มประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม และมีความต้องการที่จะวางแผนดำเนินธุรกิจอย่างมีทิศทางเพื่อสร้างโอกาสขยายธุกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง

         ทั้งนี้โครงการฯจะช่วยเพิ่มทักษะพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจที่ทันสมัยและครอบคลุม เช่น เทคนิคการสร้างภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ การเจรจาต่อรอง เทคนิคการขาย การทำแผนธุรกิจรายบริษัท รวมถึงได้รับโอกาสเยี่ยมชมบริษัทชั้นนำ และศูนย์แห่งชาติภายใน สวทช. การได้รับคำแนะนำจากที่ปรึกษามืออาชีพและมีประสบการณ์ตรงเฉพาะด้าน ตลอดจนโอกาสในการเชื่อมโยงแหล่งเงินทุน เชื่อมโยงโอกาสทางการตลาด เช่น การออกบูธนิทรรศการ การเข้าประกวดเทคโนโลยีในเวทีต่าง ๆ ซึ่งที่ผ่านมามีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 65 ราย และได้คัดเลือก  33 ราย ผ่านการอบรม และได้รับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาของศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี  ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถดำเนินธุรกิจและเกิดรายได้รวมกว่า 300 ล้านบาท  

           “ในการเริ่มต้นธุรกิจ ปัจจัยที่สำคัญมาก นอกจากความมุ่งมั่นในการเป็นผู้ประกอบการที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคแล้ว  การพัฒนาผลงานที่ตรงตามความต้องการของตลาดได้อย่างรวดเร็ว และมีความแตกต่างเหนือคู่แข่งก็มีความสำคัญเช่นกัน  และสิ่งที่จำเป็นนอกจากความเก่งด้านเทคโนโลยี ยังจะต้องมีเงินทุนเพื่อสนับสนุนการทำผลิตภัณฑ์ให้สำเร็จและสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ในช่วงเริ่มต้นอีกด้วย”  

         อย่างไรก็ดีจากผู้ประกอบการทั้ง 33 รายที่ผ่านการคัดเลือก ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการที่เป็นนักลงทุนและนักธุรกิจผู้ที่มีประสบการณ์ในการเริ่มต้นและพัฒนาธุรกิจ และได้มีการคัดเลือก 10 อันดับที่ได้รับคะแนนสูงสุด เพื่อรับรางวัล  “ TechBiz Starter Funds”   ซึ่งจะได้รับทุนสนับสนุนจำนวนเงิน 40,000 บาท  

          โดยผลงานที่ได้รับรางวัล TechBiz Starter Funds   ปีนี้ประกอบด้วย

         1. Smart Ironing Machine   เครื่องรีดผ้าอัจฉริยะ  ที่สามารถทำให้ผ้าเรียบ ด้วยการใช้พลังลมร้อนแทรกตัวเข้าไปที่รอยยับอย่างตรงจุด แทนการใช้เตารีดรีดผ้าแบบเดิม ซึ่งเป็นการทำลายเนื้อผ้าและสีสันของผ้า   นวัตกรรมนี้สามารถพัฒนารูปแบบการรีดเสื้อผ้าได้หลายรูปแบบ หลายขนาด  สามารถขยายและเชื่อมต่อกับระบบไอโอที เพื่อ นับและจำแนกเสื้อผ้าของแต่ละผู้ใช้ แจ้งเตือนเมื่อจบการทำงานผ่านแอปพลิเคชั่น รวมถึงขยายและเชื่อมต่อกับตู้เก็บเสื้อผ้า ซึ่งมีระบบ QR Code เพื่อป้องกันการสูญหาย มีระบบหลังบ้านสรุปจำนวนเสื้อผ้าที่รีดรายวันและปริมาณไฟฟ้าที่ใช้  ระบบคาดการณ์เพื่อการบำรุงรักษา    ระบบทำความสะอาดตัวเองพร้อมระบุสถานะการทำงาน และการอัพเดท Firmware แบบ Over-the-air เพื่อนำเครื่องรีดผ้าและระบบทั้งหมดนี้ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

         2. Ezy Document – AI & Computer Vision  ระบบจัดการเอกสารอัตโนมัติ  ซึ่งเป็นระบบ AIและ Computer Vision สำหรับจัดการเอกสารและรูปภาพแบบอัตโนมัติ  ช่วยลดค่าใช้จ่าย และเวลาในการจัดการเอกสาร

         3. Whale-ness Application   ผู้ช่วยด้านสุขภาพส่วนบุคคล  นวัตกรรมที่จะช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลสุขภาพ  วิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ คอยให้คำแนะนำในการใช้ชีวิต และนำเสนอช่องทางในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่เหมาะสม

         4. Aquatest 4.0  อุปกรณ์ตรวจวัดสารเคมีปนเปื้อนในน้ำแบบดิจิตอล ซึ่งเป็นเครื่องมือชนิดพกพา โดยวัดความเข้มข้นของสีของน้ำตัวอย่างที่เปลี่ยนไปตามความเข้มข้นของสารเคมีในน้ำที่ทำปฏิกิริยาเคมีกับสารละลายทดสอบ   สามารถใช้ทดสอบคุณภาพน้ำได้ในหลายๆด้าน เช่น บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ บ่อน้ำทิ้งหลังจากการบำบัดจากโรงงานอุตสาหกรรม สีย้อมจากโรงงานสีย้อมผ้า และระบบน้ำประปา  

         5. ตู้น้ำมันหยอดเหรียญออนไลน์ ซึ่งนอกจากระบบออนไลน์แล้วยังมีการนำเทคโนโลยีบิ๊กดาต้า   เข้ามา ใช้ผู้ขายสามารถตรวจสอบข้อมูลน้ำมันคงเหลือภายในตู้ ข้อมูลผู้ใช้บริการ และข้อมูลอื่น ๆ  รวมถึงการตั้งโปรโมชั่น ในการขายได้เอง และนอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มเติมบริการออนไลน์อื่นๆ ร่วมด้วยในตู้น้ำมันหยอดเหรียญออนไลน์นี้ได้ด้วย

         6. สบายใจอาหารคลีน  :  เปลี่ยนเมนูอาหารตามสั่งธรรมดาทั่วไปให้เป็นอาหารที่คลีน  อาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งมีการนำเทคโนโลยีเช่นแอปพลิเคชั่นและระบบ Back office เข้ามาช่วย เพื่อให้สามารถขายอาหารคลีนได้ในราคาที่ถูกลงและยังสามารถบันทึกข้อมูลโภชนาการอาหารเพื่อไปใช้วัดผลต่อยอดทางด้านการแพทย์

         7. SKINSOFTT นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ป้องกันยุง สเปรย์ โลชั่น แผ่นแปะป้องกันยุง และเจลทาหลังยุงกัดแบบครบวงจร

          8. BEEP HPP Cold-Pressed   น้ำผลไม้สกัดเย็นแบบพรีเมี่ยมรายแรกที่ใช้นวัตกรรม HPP(High Pressure Processing)ในการผลิตซึ่งเป็นการใช้แรงดันน้ำมหาศาลในการฆ่าเชื้อแทนความร้อน ทำให้เชื้อโรคและแบคทีเรียต่างๆ ลดลงสามารถเก็บสินค้าได้นานขึ้นถึง 30-45 วัน โดยที่กลิ่น และรสชาติยังคงเดิมทำให้สินค้าคงคุณภาพได้ยาวนานขึ้น  

         ผลงานนี้ยังได้รับรางวัลพิเศษ Investor award  ที่มอบให้กับผลงานที่น่าลงทุน จากคณะกรรมการที่เป็นนักลงทุนตัวจริงอีกด้วย

         9. Medi JUICE  ผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหยออริกาโน ในรูปแบบนาโนอีมัลชั่น เพื่อทดแทนยาปฏิชีวนะละลายน้ำสำหรับปศุสัตว์

         และ 10.  ปันกันกรีน   ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภายในบ้าน ที่แปรรูปมาจากผลไม้และพืชสมุนไพรจากธรรมชาติปลอดภัยต่อผู้ใช้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม