เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่งจับมือมหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ศึกษา พัฒนาโครงการอสังหาฯครบวงจร

Inbox @ Inno

นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ  NCH และนายอภิชา อินสุวรรณ อธิการบดีร่วมกันลงนามความร่วมมือ  (MOU) ในการศึกษาและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรมูลค่าการลงทุนกว่า 200 ล้านบาทภายในปี 2566

บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้นำอสังหาริมทรัพย์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)กับมหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ในการศึกษาพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ปี 2566 โดยบริษัทเอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบ แนวสูง กรุงเทพปริมณฑล มากกว่า 60 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 30,000 ล้านบาท เล็งถึงศักยภาพการพัฒนาโครงการในภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจของประเทศและถือเป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยในอนาคต มูลค่าการลงทุนกว่า 200 ล้านบาท ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยพายัพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการ NCH จึงได้ทำพิธีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อศึกษาพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ โดยมีนายอภิชาอินสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ซึ่งคาดว่าน่าจะเริ่มการพัฒนาก่อสร้าง ในปี 2566