4 หน่วยงานประสบความสำเร็จ “โครงการเฝ้าระวังภัยเทศกาลลอยกระทง” ปลอดภัย 100 %

Inbox @ Inno

นายอภิวัฒน์ รัตนนาคินทร์ ผู้อำนวยการร่วมด้วยช่วยกัน  มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด  ภายใต้กลุ่มเบญจจินดา เปิดเผยว่า มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันฯ ร่วมกับ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก สน.วังทองหลาง และ กต.ตร.สน.วังทองหลาง   จัดโครงการเฝ้าระวังภัยเทศกาลลอยกระทง ปี 2565  โดยวัดพระราม 9 ฯ เป็น 1 ใน จุดลอยกระทงที่สำคัญในกรุงเทพมหานคร ที่มีประชาชทยอยเข้าร่วมกิจกรรมการลอยกระทงร่วมพันคนตั้งแต่เวลา 16.00 ถึง 22.00 น.  ของคืนวันลอยกระทง 8 พฤศจิกายน 2565 

โดยการจัดโครงการเฝ้าระวังภัยฯ นี้ มีเป้าหมายคอยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน 100 เปอร์เซนต์ หรือหากมีเหตุด่วนสามารถให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที ซึ่งตลอดคืนวันลอยกระทง ที่วัดพระราม 9 ฯ ไม่พบอุบัติเหตุใดๆ ถือเป็นการบรรลุเป้าหมายโครงการฯ เป็นอย่างดี

ทั้งนี้โครงการดังกล่าว  พ.ต.ท.สืบศักดิ์ ผันสืบ รอง ผกก.จราจร สน.วังทองหลาง , ร.ต.อ.จตุพงษ์ หงษ์กาญจพงษ์ กต.ตร.สน.วังทองหลาง พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ อาสาตำรวจชุมชนชุดอินทรีย์เหล็ก และอาสาร่วมด้วยช่วยกัน ได้ร่วมกันปล่อยแถวกำลังเจ้าหน้าที่ คอยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ร่วมกันกับกำลังอาสาร่วมด้วยช่วยกัน  ตำรวจชุมชนชุดอินทรีย์เหล็ก สน.วังทองหลาง  จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจเฝ้าระวังภัยเทศกาลลอยกระทง ปี 2565 ร่วมทำกิจกรรมโดยจัดวางระบบการติดต่อสื่อสาร (วิทยุสื่อสาร) จัดเตรียมอุปกรณ์ชุดกระเป๋ายาปฐมพยาบาลเบื้องต้น จัดอุปกรณ์ช่วยเหลืออุบัติภัยทางน้ำ จัดเตรียมแบ่งกำลังพล สายตรวจเดินเท้า เฝ้าระวัง ป้องกัน ระงับเหตุ พร้อมจัดระเบียบการจราจร ตลอดจนดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในงาน

นอกจากนี้ นายชัชชญา ขำจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตห้วยขวาง  , พ.ต.อ.วิชัย ณรงค์ รอง ผบก.น.4 , พ.ต.อ.กันตภณ โพธิ์อ๊ะ ผกก.สน.วังทองหลาง พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมดูแลความเรียบร้อย และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ซึ่งเข้าช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดงาน การเข้าบริเวณงานแก่ประชาชนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย