มูลนิธิเบญจรงคกุล แสดงความยินดีบัณฑิตใหม่ทุนเบญจจินดา

Inbox @ Inno

                คุณวิชัย เบญจรงคกุล รองประธานมูลนิธิเบญจรงคกุล และ คุณจุฑามาศ เบญจรงคกุล กรรมการมูลนิธิเบญจรงคกุล ต้อนรับนักเรียนทุนเบญจจินดารุ่นที่ 6  และ รุ่นที่ 7 ในโอกาสเข้าร่วมแสดงความขอบคุณ ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตัวแทนบัณฑิตทั้งสองรุ่นได้กล่าวแสดงความขอบคุณที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาจากทุนเบญจจินดาตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาจนจบปริญญาตรี

               โดยคุณวิชัย เบญจรงคกุล ได้กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทบัณฑิตใหม่ ขอให้ทุกคนมีอนาคตที่เจริญรุ่งเรือง รวมไปถึงแนะแนวทางการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จ พร้อมทั้งเน้นให้เป็นคนดีของครอบครัวและสังคมต่อไป

               ทั้งนี้ทุนเบญจจินดา ภายใต้มูลนิธิเบญจรงคกุล จัดขึ้นเพื่อมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี  และมีความประพฤติดี โดยนักเรียน นักศึกษาไม่ต้องกลับมาชดใช้ทุนแต่ประการใด เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษา สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา และมีส่วนร่วมส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างสรรค์สังคมไทยให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งมูลนิธิเบญจรงคกุลได้มอบทุนการศึกษาตั้งแต่ปี 2549 ในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท จนถึงปัจจุบันรวมกว่า 1,000 ทุน