เผยโฉมผู้ชนะการแข่งขัน “Cybersecurity Hackathon by SECUREiNFO”

News Update

ซีเคียวอินโฟ เผยโฉมผู้ชนะการแข่งขันในกิจกรรม “Cybersecurity Hackathon by SECUREiNFO” เวทียกระดับขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี และเพิ่มทักษะด้านการป้องกันภัยไซเบอร์รอบด้านแก่นักศึกษาไทย ให้มีศักยภาพเท่าเทียมในระดับสากล

              วันนี้ ( 23 พฤศจิกายน 2565) นางสาวโชติกา กำลูนเวสารัช กรรมการผู้จัดการบริษัท ซีเคียวอินโฟ จำกัด ผู้ให้บริการด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ครบวงจร  เปิดเผยว่า  จากที่บริษัทซีเคียวอินโฟ ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดกิจกรรม “Cybersecurity Hackathon by SECUREiNFO” ขึ้น เพื่อเป็นเวที ยกระดับขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี และเพิ่มทักษะด้านการป้องกันภัยไซเบอร์รอบด้านแก่นักศึกษาไทย ให้มีศักยภาพเท่าเทียมในระดับสากล  ซึ่งการแข่งขันดังกล่าวได้รับความสนใจจากนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 130 คน จากหลากหลายสถาบัน และมีผู้ที่ผ่านการทดสอบ Mini Challenge เพื่อเข้าร่วมแข่งขันในรอบสุดท้ายจำนวน 45 คน   ล่าสุด ผลการแข่งขันปรากฎว่า ผู้ชนะเลิศได้แก่  นายณัฐชนน มงคลวิลาศ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  น.ส เพ็ญพิชชา  สิทธิ์แสงชัย  จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายสุดฤทธิ์ วงษ์สุวรรณ  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ชั้นปีที่ 2 สาขารัฐประศาสนศาสตร์การตำรวจ

              นายณัฐชนน  ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน กล่าวถึงความรู้สึกในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ว่า “รู้สึกดีใจมากที่ได้รางวัลชนะเลิศ ชื่นชอบวิทยากรที่มาบรรยายทุกท่านที่มีทักษะในการสื่อสารที่เข้าใจง่าย และที่สำคัญการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ได้เพิ่มความรู้และช่วยพัฒนาทักษะในด้าน Cyber Security เป็นอย่างมาก โดยครอบคลุมทักษะการโจมตีระบบ และทักษะการตรวจจับ ป้องกัน ที่สามารถนำไปทำงานต่อได้ นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันยังได้ประสบการณ์ในการแข่งขันแบบ CTF (Capture The Flag) และได้ประสบการณ์ในการเขียน Report อีกด้วย ถือเป็นการแข่งขันที่มีความครบเครื่อง และแตกต่างจากเวทีการแข่งขันอื่นๆ

              นางสาวโชติกา กล่าวต่อว่า “ เวที  Cybersecurity Hackathon by SECUREiNFO  พยายามสร้างกิจกรรมให้สอดคล้องกับแนวคิดของกลุ่มบริษัทสามารถ ในการ “สร้างคนคุณภาพ” ในแบบที่เรามีความถนัดและความเชี่ยวชาญ เราจึงเน้นการสร้างความรู้ให้กับน้องๆที่เข้าร่วมประกวด   เห็นได้ว่าน้องๆที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจะได้รับการฝึกอบรมในหัวข้อเชิงเทคนิคด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ เช่น Network Hacking, Web Application Hacking และ Incident Response เป็นเวลา 2 วัน จากThriveDX  ผู้พัฒนาหลักสูตรอบรมด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ จากประเทศอิสราเอล ที่มีประสบการณ์จัดการฝึกอบรมด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ทั้งในยุโรปและอเมริกามากว่า 15 ปี อีกทั้งยังได้จัดกิจกรรม Hackathon เช่นเดียวกันนี้ที่ประเทศสิงคโปร์ อินเดีย และฮ่องกง ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในงาน ได้สัมผัสบรรยากาศการเรียนรู้และแข่งขันแบบอินเตอร์เนชั่นแนล และจะได้เพิ่มประสบการณ์ที่แตกต่างจากในห้องเรียน  ช่วยเสริมสร้างทักษะด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้แบบรอบด้าน  สร้างโอกาสให้กับน้องๆนักศึกษา ในการนำความรู้ตลอดกิจกรรมนี้ ไปต่อยอด พัฒนาศักยภาพและความเป็นมืออาชีพให้กับตัวเอง สร้างประโยชน์และชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยต่อไปได้”