GISTDA ชวนเปิดมุมมองนวัตกรรมอวกาศ ผ่าน Innovation Day 2022

News Update

.           เทคโนโลยี เป็นสิ่งที่ไม่เคยหยุดนิ่ง เพราะความต้องการของมนุษย์ไม่เคยมีที่สิ้นสุด การคิดค้นสิ่งใหม่ๆจึงเกิดขึ้นอยู่เสมอในทุกๆ วงการ ไม่ว่าจะเป็นยานยนต์ อากาศยาน เครื่องใช้ไฟฟ้า การสื่อสาร หรือแม้แต่กระทั่งวงการอาหาร และล่าสุดพยายามที่จะคิดค้นโลกเสมือนจริงที่เกิดจากการสร้างสภาพแวดล้อมของโลกแห่งความจริงและเทคโนโลยีเข้าด้วยกันในโลกดิจิทัลที่เรียกว่า Metaverse สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่เรียกว่า “นวัตกรรม” ทั้งสิ้น

.           อีกหนึ่งแวดวงที่จะไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือ “เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ” แน่นอนว่าได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นแบบไม่รู้ตัว ผ่านการใช้งานและการเรียนรู้ข้อมูลข้อเท็จจริงจากสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา ประยุกต์ใช้ข้อมูลผ่านนวัตกรรมต่างๆเพื่อให้เกิดการใช้งานที่ง่ายขึ้น สะดวกยิ่งขึ้น เช่น การใช้งานการสั่งอาหารผ่านบริการเดลิเวอรี่ , แผนที่นำทาง , การตรวจสอบสภาพอากาศ , การติดตามภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นปลายทางทั้งสิ้น ยังมีนวัตกรรมที่เกิดจากการผลิต การตรวจสอบ การสร้าง เช่น การสร้างดาวเทียม การสร้างจรวด การสร้างระบบที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับดาวเทียมเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างภาคพื้นดินกับอวกาศ อีกด้วย

.          ดังนั้น “การสร้างการรับรู้และการเข้าถึง” เป็นสิ่งสำคัญ GISTDA  หรือสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) จึงจัดงาน  “ Innovation Day 2022”  ขึ้น เพื่อเป็นการรวมตัวกันของคนในแวดวงเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศที่ต้องการสรรหานวัตกรรมไปพัฒนาและต่อยอดกับการสร้างผลงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและประเทศไทย

.          งานดังกล่าว มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม  และร่วมนำเสนอนวัตกรรมจากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ในธีม  “  MAKER.SPACE “   พื้นที่สร้างสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ที่พร้อมผลักดันอุตสาหกรรมอวกาศและการนำเอาทรัพยากรในอุตสาหกรรมอวกาศไปใช้อย่างเต็มรูปแบบ

.          โดยภายในงานจะแบ่งพื้นที่ออกเป็น 5 โซน ได้แก่ 1.) โซนนิทรรศการของ GISTDA ที่จะยกขบวนนวัตกรรมมาจัดแสดงกันอย่างคับคั่ง 2.) โซนนิทรรศการจากหน่วยงานภายนอกและหน่วยงานพันธมิตรที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมภูมิสารสนเทศที่มีความโดดเด่นมาร่วมแสดง 3.) โซนนวัตกรรมจากศูนย์ภูมิภาคเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั้ง 7 ศูนย์ฯ 4.) โซนเวทีกลางพบกับเหล่า Speaker ทางด้านนวัตกรรมอวกาศและนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ 5.) โซนแสดงสินค้าและบริการด้านนวัตกรรมอวกาศและนวัตกรรมภูมิสารสนเทศจากหน่วยงานภายในและต่างประเทศ อาทิ Planet , Airbus , MDA , I Bis เป็นต้น

.          ผู้สนใจเข้าร่วมงาน“ Innovation Day 2022”  ได้ในวันที่ 14 ธันวาคมนี้ ที่ Union Hall ชั้น 6 Union Mall กรุงเทพฯ