นักเรียนทุนปริญญาโทจิสด้าคว้ารางวัล SIRIUS award จากวิทยานิพนธ์ด้านอุตสาหกรรมอวกาศ

Inbox @ Inno

          “นางสาวนภสร จงจิตตานนท์”  นักเรียนทุนปริญญาโทของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า( GISTDA) ภายใต้โครงการ THEOS-2 ที่สำเร็จการศึกษาจาก Toulouse Business School สาขา Aerospace Management ประเทศฝรั่งเศส และได้รับรางวัล SIRIUS award สำหรับวิทยานิพนธ์ในหัวข้อ Contribution of In-Orbit Servicing on Space Sustainability รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้แก่งานวิจัยระดับปริญญาโททางด้านกฎหมาย เศรษฐศาสตร์ และการจัดการที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอวกาศ 

         นางสาวนภสรฯ กล่าวว่า “ปัจจุบันตนเองกำลังทำงานที่ GISTDA ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารกิจการระหว่างประเทศ ภายใต้สำนักสร้างเสริมพันธมิตร ซึ่งตลอดกว่า 1 ปีที่ผ่านมา ตนได้พยายามเรียนรู้และค้นคว้าสิ่งต่างๆ รวมทั้งปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทั้งจากประเทศไทยและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยที่ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รับมีประโยชน์และมีความสำคัญมากๆ เพราะจะมีส่วนช่วยส่งเสริมภารกิจการพัฒนาเศรษฐกิจอวกาศของไทย ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถผ่านเวทีระหว่างประเทศ รวมถึงการวางแผนการใช้ประโยชน์จากอวกาศอย่างยั่งยืนของประเทศไทยต่อไป”

นางสาวนภสร จงจิตตานนท์

         สำหรับ  SIRIUS หรือ Space Institute for Research on Innovative Uses of Satellites เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการวิจัยระหว่างประเทศครอบคลุมประเด็นด้านการกำกับดูแล สถาบัน เศรษฐศาสตร์ และการจัดการ ที่เกี่ยวกับการใช้งานดาวเทียมอย่างแพร่หลาย รวมถึงการแข่งขันที่มากขึ้นในการดำเนินภารกิจอวกาศและความก้าวหน้าของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศในเชิงพาณิชย์ ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท Airbus Defence and Space บริษัท Thales Alenia Space และ Centre National d’Etudes Spatiales (CNES)