“แนะnow” เดินหน้าช่วยเด็กไทยค้นหาพรสวรรค์สู่อาชีพที่ใช่ด้วยตัวเอง

i & Tech

          “แนะnow” มัลติแพลตฟอร์มพัฒนาเยาวชนจากรากฐานให้รู้จักตัวเอง เดินหน้าค้นหาพรสวรรค์เด็กไทยครั้งใหม่ ร่วมมือ Thai PBS ออกอากาศคอนเทนต์ในช่อง ALTV ทีวีเรียนสนุกส่งเสริมการศึกษา พร้อมต่อยอดจัดทำโครงการ “แนะnow ค้นหาพรสวรรค์ สานฝันสู่อาชีพ” ดึงนักเรียนชั้น ม.3 ในกรุงเทพฯ ร่วม 100 คน เข้าวิเคราะห์จุดแข็งโดยตรงร่วมกับโค้ชเฉพาะทาง “ครูพี่บิม-รุสนันท์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม” – Gallup Certified Strengths Coach หวังเยาวชนรู้พรสวรรค์ ไปต่อยอดอนาคต เลือกอาชีพที่ใช่ได้ด้วยตัวเองอย่างเหมาะสม

          นางสาวรุสนันท์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม หรือ “ครูพี่บิม”Gallup Certified Strengths Coach เปิดเผยว่า จุดแข็งของมัลติแพลตฟอร์ม “แนะnow” คือช่องทางที่มีความหลากหลาย สามารถเข้าถึงเยาวชนกลุ่มเป้าหมายได้เป็นวงกว้าง โดยนอกเหนือจากแพลตฟอร์มหลักจาก Facebook, Line, Instagram และ YouTube แล้ว เรายังได้ร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์ระดับประเทศอย่าง Thai PBS ในการนำคอนเทนต์ แนะnow ไปสู่การรับรู้ของเยาวชนในอีกทาง ด้วยการเผยแพร่ในช่อง ALTV หรือ Active Learning TV ทีวีเรียนสนุก มัลติแพลตฟอร์มส่งเสริมการศึกษา ในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนที่ผ่านมา และได้ผลตอบรับที่ดีเยี่ยมทั้งจากตัวเด็กนักเรียนเองและกลุ่มผู้ปกครอง

           “การร่วมมือกับสถานี Thai PBS ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญ ที่ช่วยให้ แนะnow สามารถส่งเสริมจุดแข็งและผลักดันศักยภาพของเด็กอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งผลตอบรับที่ได้จากการเผยแพร่คอนเทนต์ในช่อง ALTV มีส่วนให้ แนะnow มีโอกาสเข้าถึงกลุ่มเยาวชนโดยตรง ด้วยการต่อยอดสร้างโครงการครั้งพิเศษ ‘แนะnow ค้นหาพรสวรรค์ สานฝันสู่อาชีพ’ เปิดการอบรมวิเคราะห์จุดแข็ง 34 แบบของ Gallup 34 Talents ระหว่างโค้ชเฉพาะทางกับเด็กนักเรียนระดับชั้น ม.3 จำนวน 100 คน เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้พรสวรรค์หรือจุดแข็งของตัวเอง และสร้างทางเลือกจากการเรียนต่อระดับมัธยมปลาย หรือเลือกเรียนสายอาชีพ เป็นการนำพรสวรรค์ของตัวเองไปต่อยอดอนาคตได้อย่างเหมาะสม”

          โครงการ “แนะnow ค้นหาพรสวรรค์ สานฝันสู่อาชีพ” ครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกของ แนะnow ที่กลุ่มเยาวชนเป้าหมายจะได้มาเรียนรู้กับโค้ชเฉพาะทางได้โดยตรง ซึ่งในโครงการจะมีเด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนขยายโอกาส ในกรุงเทพมหานครฯ จำนวน 100 คนเข้ารับการอบรม ได้แก่ โรงเรียนการเคหะท่าทราย, โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1, โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 2, โรงเรียนทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรออุทิศ), โรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์), โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน, โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม, โรงเรียนนวมินราชินูทิศ หอวังนนทบุรี และโรงเรียนสาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

          “เรามองว่ากลุ่มเยาวชนหรือวัยรุ่นส่วนใหญ่ต้องตัดสินใจเรื่องอนาคตครั้งแรกในชีวิต ในตอน ม.3 คือพวกเขาต้องเลือกว่าทางเดินชีวิตต่อจากนี้จะไปทางไหน จะเลือกเรียนแบบวิชาชีพหรือเลือกเรียนในระบบ ม.ปลาย ซึ่งตอนนี้ระบบการศึกษาไทย ยังมีช่องโหว่ที่ทำให้เด็กมองไม่เห็นพรสวรรค์หรือความถนัดของตัวเองจริงๆ ซึ่งการมีอยู่ของแพลตฟอร์ม แนะnow รวมถึงโครงการค้นหาพรสวรรค์ สานฝันสู่อาชีพ ก็เพื่อปิดช่องโหว่นั้นให้หายไปหรือให้เหลือน้อยลงที่สุด เพื่อเยาวชนจะได้รู้จักจุดแข็งของตัวเอง ว่าตัวเองทำอะไรได้ดี ทำแล้วมั่นใจ ทำแล้วชอบ แล้วค่อยๆ นำสิ่งนั้นไปส่งเสริม พัฒนา ต่อยอดอย่างถูกทาง จนพรสวรรค์นั้นงอกเงยกลายเป็นอาชีพที่ใช่ในอนาคตต่อไป” นางสาวรุสนันท์ หรือ “ครูพี่บิม” สรุป

           สำหรับ “แนะnow” คือ Multi-platform content ที่ใช้แบบวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths finder) อิงจากข้อมูล 34 Talents ของ Gallup บอกถึงสาระหลัก 2 ด้าน คือ การหาจุดแข็งของบุคคล (Talents) ที่จะช่วยหาจุดแข็งแต่ละรูปแบบ, วิธีการค้นหาจุดแข็งนั้น และวิธีที่จะนำจุดแข็งนั้นไปพัฒนาต่อยอดอย่างมีประสิทธิภาพ, แนวโน้มอาชีพ (Trends) แสดงบทวิเคราะห์รูปแบบของอาชีพในอนาคตอันใกล้ ว่าเทรนด์อาชีพไหนจะมา และแต่ละอาชีพต้องการคุณสมบัติแบบไหน ทั้งยังเจาะไปถึงสายการเรียนรู้ที่เหมาะสม โดยแบ่งคอนเทนต์แนะแนวจุดแข็งออกเป็น 3 ช่วง คือ Truly Talents นำเสนอจุดแข็ง 34 แบบของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกัน, Trendy Careers นำเสนอแนวโน้มอาชีพแห่งโลกอนาคต เชื่อมโยงกับจุดแข็งในแต่ละแบบ และช่วง Learning Pathways นำเสนอบรรยากาศการเรียนรู้จริงในสถาบันที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นจุดเริ่มต้นหลังจากเยาวชนได้เรียนรู้จุดแข็งและเลือกเส้นทางอาชีพของตัวเองแล้ว

           ติดตาม “แนะnow” ให้ครบทุกช่องทาง ได้แล้วตอนนี้ ทั้ง YouTube Channel “แนะnow”, Facebook Fanpage: แนะnow , Line@ “แนะnow” , และ Instagram “แนะnow.ig”