ศิริราชพยาบาลจับมือ DKSH ประเทศไทย ยกระดับงานระบบชำระเงินสู่รูปแบบดิจิทัลอย่างยั่งยืน

Inbox @ Inno

หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ บริษัท DKSH (ประเทศไทย) ร่วมขับเคลื่อน สนับสนุน และเป็นต้นแบบในการทดสอบการใช้งานระบบชำระเงินรูปแบบดิจิทัลเป็นครั้งแรกของคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อยกระดับงานระบบชำระเงินสู่รูปแบบดิจิทัลอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ด้วยความก้าวหน้าและนวัตกรรมของฝ่ายการคลัง คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  ที่ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ได้รับรางวัล New Payment Process by Cross Bank Payment จากงาน TQM Best Practices in Thailand   ตอกย้ำการดำเนินการที่มีคุณภาพ ทันสมัย และได้มาตรฐานตามสากล

ศาสตราจารย์ นพ.อภิชาติ  อัศวมงคลกุล คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “คณะแพทยศาสตร์ฯ ขอขอบคุณบริษัท DKSH (ประเทศไทย) จำกัด องค์กรพันธมิตรสำคัญที่มีวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกันในการส่งเสริมและผลักดันระบบชำระเงินรูปแบบดิจิทัลซึ่งเอื้ออำนวยให้การทำธุรกรรมมีความเชื่อมโยงและคล่องตัวมากขึ้น ทั้งในด้านความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และต้นทุนที่เหมาะสม ความสำเร็จในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการต่อยอดให้กับองค์กรและเป็นต้นแบบให้แก่หน่วยงานอื่นๆ โดยเฉพาะโรงเรียนแพทย์ในประเทศไทย”

นายแพทริค แกรนเด รองประธานฝ่ายบริหาร หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ บริษัท DKSH (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “เรามีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยการเป็นต้นแบบในการทดสอบการใช้งานระบบชำระเงินรูปแบบดิจิทัล ความสำเร็จในครั้งนี้อาศัยการขับเคลื่อน ผลักดัน และการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดของทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์ต่อภาคธุรกิจในการนำเทคโนโลยีมาใช้งานอย่างครอบคลุมและครบวงจร”

ทั้งนี้หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ บริษัท DKSH (ประเทศไทย) จำกัด จะยังคงเดินหน้าสนับสนุนการทำงานของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลในการนำเทคโนโลยีและข้อมูลมาใช้งานผ่านระบบชำระเงินรูปแบบดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ความสำเร็จจากการต่อยอดให้ระบบการชำระเงินมีความทันสมัยไม่เพียงแต่จะลดขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ แต่ยังมอบประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น