ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดตลาดนัดแรงงาน ประจำปี 2567 เปิดรับสมัครกว่า 1,000 อัตรา

News Update

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) จัดโครงการตลาดนัดแรงงาน ครั้งที่ 9 ประจำปี 2567 หรือ Suvarnabhumi Airport Job ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์ขนส่งสาธารณะ ทสภ. ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น.

วันนี้ (3 กรกฎาคม 2567) เวลา 10.00 น. นางกรรณิการ์ เปรมประเสริฐ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 2) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนัดแรงงาน ณ ทสภ. ครั้งที่ 9 ประจำปี 2567 หรือ Suvarnabhumi Airport Job Fair 2024 ณ ศูนย์การขนส่งสาธารณะ ทสภ. โดยมีผู้บริหาร ทสภ. และบริษัทผู้ประกอบการเข้าร่วมในพิธีฯ

นางกรรณิการ์ กล่าวภายหลังเปิดโครงการฯ ว่า โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนโดยรอบ ทสภ. ทั้งในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ รวมถึงประชาชนทั่วไปได้สมัครงานกับบริษัทผู้ประกอบการภายในท่าอากาศยาน โดยมีบริษัทชั้นนำกว่า 30 บริษัท อาทิ บริษัท รักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานไทย จำกัด บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด บริษัท เอ แอนด์ พี เมนทิแนนซ์ เซอร์วิส ประเทศไทย จำกัด บริษัท ลีมูซีน เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด บริษัท พัทยา เอวิเอชั่น สกาย ไอทีซี จำกัด ฯลฯ มาร่วมออกบูธรับสมัครงาน โดยเปิดรับตั้งแต่วุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาจนถึงปริญญาโท ในตำแหน่งต่างๆ เช่น วิศวกรไฟฟ้า พนักงานบริการลูกค้าภาคพื้น พนักงานคลังสินค้า พนักงานตรวจผู้โดยสาร พนักงานขับรถ พนักงานรักษาความปลอดภัย ช่างเทคนิค เป็นต้น รวมแล้วกว่า 1,000 อัตรา นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการมาออกบูธแนะนำการใช้บริการหางานออนไลน์บนแพลตฟอร์มไทยมีงานทำ Doe.go.th ด้วย

นางกรรณิการ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ สืบเนื่องจาก ทอท. มีนโยบายดำเนินธุรกิจและการจัดการท่าอากาศยาน ควบคู่ไปกับการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ทสภ. ซึ่งเป็นหนึ่งในท่าอากาศยานที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ ทอท. จึงได้จัดทำโครงการที่มุ่งเน้นการเข้าไปมีส่วนร่วมต่อการส่งเสริมและพัฒนาชุมโดยรอบท่าอากาศยานในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จึงได้ริเริ่มจัดโครงการตลาดนัดแรงงานขึ้นตั้งแต่ปี 2556 ทำให้เกิดโอกาสในการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้บริษัทผู้ประกอบการภายใน ทสภ. มีการจ้างแรงงานท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นการช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง โดยที่ผ่านมามีผู้ที่ได้ทำงานกับบริษัทผู้ประกอบการภายใน ทสภ. ในตำแหน่งต่างๆ ไปแล้วกว่า 2,900 อัตรา

ทั้งนี้ภายในงานยังมีกิจกรรม บรรยายพิเศษ จากนายณัฐวุฒิ ปิ่นทองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร กลุ่มเบญจจินดา (BCG) ร่วมพูดคุยในหัวข้อ การเตรียมตัวไปสัมภาษณ์งานอย่างไรให้ชนะใจกรรมการ COURSE DESIGNED” นายณัฐวุฒิ ได้ถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวสัมภาษณ์งานอย่างครบถ้วน เริ่มต้นด้วยการแนะนำการเตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการสมัครงาน อธิบายวิธีเขียนอีเมลและข้อความปะหน้าที่ดึงดูดความสนใจของผู้รับ นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานยังได้รับฟังเทคนิคการตอบคำถามที่พบบ่อย 5 ข้อ คำถามเด็ดในการสัมภาษณ์งาน และแนวทางการตอบอย่างมั่นใจ อีกทั้งยังมีการวิเคราะห์ 8 ข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นระหว่างการสัมภาษณ์งาน ช่วยให้ผู้สัมภาษณ์งานหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเหล่านี้ และเพิ่มโอกาสในการคว้าตำแหน่งงานที่ต้องการ สำหรับยุคดิจิทัล นายณัฐวุฒิ ยังมอบเทคนิคการเตรียมตัวสัมภาษณ์งานออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งชี้แจง 8 ข้อผิดพลาดที่ผู้สมัครมักทำระหว่างการสัมภาษณ์งานออนไลน์อีกด้วย

ทสภ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดโครงการฯ ในปีนี้จะประสบความสำเร็จเหมือนเช่นเคย สามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป สนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ และเศรษฐกิจของชุมชนให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับ ทสภ. ต่อไป ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสมัครงานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนมวลชนสัมพันธ์ ฝ่ายกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ทสภ. หมายเลขโทรศัพท์ 0 2132 9084 และ 0 2132 9093