ทีม Champions จากสาธิตจุฬาฯ คว้าแชมป์Space Youth Challenge 2021

News Update

ทีม Champions จากโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม คว้ารางวัลชนะเลิศยอดเยาวชน คนอวกาศ ในการแข่งขันออกแบบโครงการสำรวจอวกาศระดับเยาวชน Space Youth Challenge 2021 จากผลงานโดดเด่น ในการออกแบบส่งยานสำรวจไปยัง Duna หรือเปรียบได้กับดาวอังคารในระบบสุริยะของเรา ด้วยภารกิจส่งยานไปสำรวจเพื่อค้นหาบ้านหลังที่สองของมนุษย์ในอนาคต

               ดร. วิภู รุโจปการ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)หรือสดร.กล่าวว่า การแข่งขันออกแบบโครงการสำรวจอวกาศระดับเยาวชน “Space Youth Challenge 2021 : ยอดเยาวชน คนอวกาศ” จัดโดยสดร. ร่วมกับ ไพรเวท ดิวิชั่น บริษัทผู้ผลิต และเจ้าของลิขสิทธิ์ผ่านเกมเคอเบิล สเปซ โปรแกรม (Kerbal Space Program) ผู้เข้าแข่งขันจะได้ออกแบบโครงการสำรวจอวกาศผ่านเกมดังกล่าว และนำเสนอผ่านวิดีโอในลักษณะของการแคสเกม นอกจากการเรียนรู้หลักทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจอวกาศที่เสมือนจริงแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ใกล้เคียงกับความท้าทายในการสำรวจอวกาศจริง คือ การวางแผนและการทำงานเป็นทีม สร้างประสบการณ์แก่นักเรียนที่จะได้ ฝัน ลอง เล่น และทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะอยู่ติดตัวนักเรียนไปตลอด และไม่ว่าจะเป็นโครงการอวกาศใหญ่แค่ไหนก็ไม่สามารถสำเร็จลุล่วงได้หากปราศจากสิ่งเหล่านี้

                ดร. พงศธร สายสุจริต อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบินอวกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และรักษาการผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีอวกาศนานาชาติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ (สทอศ.) รวมถึงผู้จัดการโครงการดาวเทียม TSC-1 ภายใต้ภาคีความร่วมมืออวกาศไทย หนึ่งในคณะกรรมการกล่าวว่า หลังจากได้ชมผลงานของทุกๆ ทีม รู้สึกทึ่งในความสามารถของน้องๆ ที่ถึงแม้จะเรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษา แต่กระบวนการคิดและจินตนาการเสมือนกับนักวิทยาศาสตร์ที่ปฏิบัติการจริงๆ และขอขอบคุณทุกๆ พลังสร้างสรรค์จากทุกทีมในวันนี้ ที่ไม่เพียงส่งต่อแรงบันดาลใจไปถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ แต่ยังต่อแรงบันดาลใจให้กับคณะกรรมการเป็นอย่างมาก   และผมหวังว่าโครงการดีๆ ลักษณะเช่นนี้ จะมีส่วนเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกิดขึ้นกับเด็กรุ่นใหม่ เยาวชนของชาติอย่างสร้างสรรค์ต่อไป

               สำหรับการแข่งขันออกแบบโครงการสำรวจอวกาศระดับเยาวชน “Space Youth Challenge 2021 : ยอดเยาวชน คนอวกาศ” ประจำปี 2564 มีทีมส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขัน 55 ทีม จากทั่วประเทศ คณะกรรมการได้คัดเลือก จำนวน 10 ทีม เพื่อผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ  ซึ่งจัดแข่งขันภายในงานมหกรรมวิทย์ 2564  

               โดยผลการแข่งขัน ปรากฏว่า ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา  25,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร คือ ทีม Champions โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม กรุงเทพฯ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 5 คน ได้แก่ นายกร เหมรัญช์โรจน์ ,นายธีรภาส อภินันท์กูล, นายสุธีพันธุ์ โขวิฑูรกิจ ,เด็กชายคณพศ วัฒนภิญโญ และเด็กหญิงธันยนันท์ พูนบันดาลสิน จากผลงานโดดเด่น ในการออกแบบส่งยานสำรวจไปยัง Duna ที่เปรียบได้กับดาวอังคารในระบบสุริยะของเรา ด้วยภารกิจส่งยานไปสำรวจเพื่อค้นหาบ้านหลังที่สองของมนุษย์ในอนาคต

                ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษา  20,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร  คือทีม Lonely as space โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ กับภารกิจในการส่งยานสำรวจไปลงจอดบน Duna พร้อมทั้งการนำเสนอทักษะในการตัดต่อคลิปวิดีโอที่โดดเด่น มีเอกลักษณ์อย่างเห็นได้ชัด  ทีมรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับทุนการศึกษา  15,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร  คือทีม BigNut Odyssey โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน กรุงเทพฯ กับภารกิจในการตั้งถิ่นฐานบนดาวเคราะห์ดวงใหม่ โดยมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การส่งระบบดาวเทียมเครือข่ายถึง 7 ลำเพื่อสำรวจหาพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุด การส่งยานไปขุดเจาะทรัพยากร และตามด้วยการเตรียมที่อยู่อาศัยที่สามารถส่งมนุษย์ไปพำนักระยะยาวได้

                และรางวัลชมเชย ได้รับทุนการศึกษาทีมละ  5,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร  คือทีมเดินทางสะอาด อวกาศไร้ขยะ จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่,ทีม MVPJA  จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม จังหวัดเชียงใหม่,ทีม CM Combatจาก โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา,ทีม Nasalis Larvatus โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ,ทีม PrommaSpaceTech จากโรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี และโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทยเยอรมัน,ทีมปราสาททราย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม จังหวัดเชียงใหม่,ทีม DOUBLE SANDWICH จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ตรัง

               นอกจากนี้ยังมีรางวัล popular vote ได้รับทุนการศึกษา  5,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตรได้แก่ทีม Champions โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม กรุงเทพฯ  รางวัลการนำเสนอโดดเด่น ได้รับทุนการศึกษา  5,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร  ได้แก่ทีม Lonely as space  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ และรางวัลความคิดสร้างสรรค์ ได้รับทุนการศึกษา  5,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร    ได้แก่ทีมปราสาททราย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม จังหวัดเชียงใหม่