ซินโครตรอนหนุนห้องความดันลบให้ รพ.มทส.รับมือ “โอไมครอน”

Inbox @ Inno

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน   พร้อมสนับสนุนนวัตกรรมทางการแพทย์เป็นตู้คัดกรอง 4 ตู้ และห้องแยกโรคความดันลบอีก 1 ห้อง เพื่อให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เตรียมความพร้อมสถานกักตัว เพื่อรับมือโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนที่กำลังระบาด

               รศ.ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  และผู้บริหารสถาบันฯ ให้การต้อนรับ พญ.เพิ่มศิริ  เลอมานุวรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และคณะ ในการนำเยี่ยมชมสถาบันฯ   พร้อมทั้งนำชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อใช้รับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) โอกาสนี้ทางสถาบันฯ จะให้การสนับสนุนตู้คัดกรองโรคความดันบวก-ความดันลบจำนวน 4 ตู้ และห้องแยกโรคความดันลบจำนวน 1 ห้อง

              พญ.เพิ่มศิริ  เลอมานุวรรัตน์ กล่าวว่า “กำลังเตรียมรับมือการระบาดของสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน โดยมีแนวคิดการนำ Home Isolation, Community Isolation มาใช้ในกลุ่มผู้ป่วยที่สามารถดูแลตนเองที่บ้านได้ หรือมีชุมชนในการดูแล นอกจากนี้ยังมีการจัดหอพักเพื่อรองรับผู้ป่วยที่แยกกักตัว ผู้ป่วยที่ไม่ติดเชื้อ(ผู้ป่วยเสี่ยงสูง) โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาติดตั้งตู้คัดกรองโรค (Swab) เพิ่มเติมที่หอพัก ส่วนผู้ป่วยที่ติดเชื้อแล้วจะรับไว้รักษาที่โรงพยาบาล”

              ก่อนหน้านี้สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนได้ส่งมอบห้องแยกโรคความดันลบจำนวน 1 ห้องให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) และยังได้ส่งมอบห้องแยกโรคความดันลบและตู้คัดกรองโรคความดันบวก-ความดันลบให้แก่หน่วยงานต่างๆ อาทิ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลเทพรัตน์ โรงพยาบาลกระสัง เรือนจำกลางคลองไผ่

              รวมทั้งสถาบันฯ ยังได้ร่วมมือกับมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน นครราชสีมา ดัดแปลงรถกระบะมีหลังให้มีห้องความดันลบเพื่อขนส่งผู้ป่วยโควิด-19 และร่วมมือกับมูลนิธิพุทธธรรม 31 นครราชสีมา ดัดแปลงรถตู้โดยสารขนาด 9 ที่นั่ง ให้เป็น “รถตู้โดยสารความดันลบ” เพื่อรับส่งผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 กลับภูมิลำเนาด้วย