บางจากฯ เปิดตัว “โครงการ Bangchak 100x Climate Action : ทุกคนช่วยได้” องค์กรแรก “ผู้บริหารไร้คาร์บอน”

New Energy

บางจากฯ เปิดตัว “โครงการ Bangchak 100x Climate Action : ทุกคนช่วยได้”ประกาศเป็น “ผู้บริหารไร้คาร์บอน” องค์กรแรกในไทย พร้อมชวนพนักงานมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero 2050

           นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัทบางจาก นำคณะผู้บริหารร่วมเปิดตัว “โครงการ Bangchak 100x Climate Action : ทุกคนช่วยได้” ของกลุ่มบางจากฯ เพื่อรณรงค์เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเชิญชวนให้ทุกคนมีส่วนช่วยบรรเทาภาวะโลกร้อน เริ่มต้นจากขบวนรณรงค์การเดินทางโดยใช้พลังงานน้อยที่สุด ด้วยมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า Winnonie และจักรยาน จากโรงกลั่นบางจากสู่สำนักงานใหญ่ อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ พร้อมทั้งประกาศเจตจำนงเป็น “คณะผู้บริหารไร้คาร์บอน (Carbon Free Management Team)” องค์กรแรกในไทย

           กลุ่มบางจากฯ ได้ตั้งเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี 2030 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero) ในปี 2050 ซึ่งกระบวนการบริหารธุรกิจต่าง ๆ ได้มุ่งหน้าสู่เป้าหมายสำคัญนี้อย่างต่อเนื่อง วันนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการสื่อสารและรณรงค์กิจกรรมอื่น ๆ สำหรับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทางธุรกิจที่จะจัดขึ้นตลอดทั้งปี

           จากการสำรวจคาร์บอนส่วนบุคคลของคณะผู้บริหารในกลุ่มบางจากฯ 21 คน มีอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมกันประมาณ 200 ตันคาร์บอนต่อปี โดยในเบื้องต้นจะมีการซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อชดเชยและใช้เป็นเป้าหมายที่จะลดการปล่อยคาร์บอนส่วนบุคคลลงในปีต่อ ๆ ไป

          นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ให้พนักงานมีส่วนร่วม 4 ด้านได้แก่ 1. การปรับเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางเพื่อลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง 2. การแยกขยะและนำขยะกำพร้ามาส่งมอบให้กับ N15 Technology 3. การเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยการปลูกผักสวนครัวในโครงการ “พอ พัก ผัก” และปลูกต้นไม้ในสวนลอยฟ้าบนอาคารสำนักงานใหญ่บริษัทบางจากฯ และโรงกลั่นน้ำมันบางจาก รวมถึงพื้นที่ปฏิบัติการอื่น ๆ และ 4. การลดการใช้พลังงาน ผ่านการร่วมกิจกรรม 60+ Earth Hour ปิดไฟ 1 ชั่วโมง ช่วยลดโลกร้อน ในวันที่ 26 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็นโครงการร่วมมือระดับนานาชาติที่รณรงค์และกระตุ้นให้ประชาชน องค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน