เครื่องฟอกอากาศ “Big Blue O2” นวัตกรรมฝีมือคนไทย เทคโนโลยีปล่อยไอออน(+)(-) ฆ่าโควิด-19 ช่วยลด PM 2.5

Inno Market

            ใกล้จะหมดช่วงเทศกาลสงกรานต์กันแล้ว แต่สถานการณ์ของคนติดเชื้อโควิดและคนเสียชีวิตยังไม่มีแนวโน้มที่จะลดลง ล่าสุดเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2565 ที่ผ่านมีผู้เสียชีวิตถึง  115 คน

            แม้เชื้อโอมิครอนจะรุนแรงน้อยกว่าสายพันธุ์เดิม แต่เมื่อการติดเชื้อมาก ประกอบกับแสดงอาการน้อยลง จึงมีโอกาสที่เชื้อจะแพร่ไปสู่ผู้อื่นมากขึ้น วิธีการที่ดีที่สุดคือ “การป้องกันในมาตรการขั้นสูง”  เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อให้มากที่สุด นอกเหนือจากการปฏิบัติการตามมาตรการเข้มงวดที่ ศบค.และกระทรวงสาธารณสุขแนะนำ

            การกำจัดเชื้อโควิด-19 ก่อนที่เชื้อจะเข้าสู่ร่างกายเราก็นับเป็นแนวทางที่เหมาะสม ซึ่งปัจจุบันมีหลายเทคโนโลยีที่สามารถกำจัดเชื้อไวรัส และเชื้อโรคต่างๆ ได้ผลเกิน 99%

            “Bipolar Ionizer Technology (BIT)”  หรือ เทคโนโลยีไบโพลาร์ ไอออนไนซ์เซอร์ เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่นักวิจัยไทยได้นำมาพัฒนาเป็นเครื่องฟอกอากาศ “Big Blue O2” ที่มีการปล่อยประจุไอออนบวกและไอออนลบ เมื่อรวมตัวกับไอน้ำในอากาศ (H2O) เกิดเป็นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2) และไฮดรอกไซด์ (OH) ซึ่ง H2O2 และ OH จะไปจับตัวกันรอบอนุภาคที่เป็นอันตรายในอากาศ เช่น เซลล์ของแบคทีเรีย และไวรัส ทำให้เชื้อโรคสิ้นฤทธิ์ และอนุภาคของเซลล์สลายไปในที่สุด โดยอนุภาคที่เกิดขึ้นเป็นอนุภาคที่มีในธรรมชาติ จึงไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยง

            เทคโนโลยีนี้ได้รับรองจากสถาบันวิจัยนานาชาติหลายแห่งในระดับโลก อาทิ ศูนย์วิจัย Kitasato ที่ญี่ปุ่น, สถาบัน EMSL Analytical จากสหรัฐอเมริกา, Istanbul University จากตุรกี และสถาบันทางการแพทย์ที่น่าเชื่อถือในประเทศ อาทิ การทดสอบในห้องปฏิบัติการจากสถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)  การได้รับการรับรองเรื่องการกำจัดเชื้อไวรัสจากคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

            นวัตกรรมนี้ยังได้รับสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผ่านสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ และเป็นผลงานวิจัยดีเด่นด้านโควิด-19 ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ล่าสุดเป็นหนึ่งในจำนวนนวัตกรรมกว่า 1,000 ชิ้นที่มาจัดแสดงในงานวันนักประดิษฐ์ 2564-2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เนื่องจากเป็นนวัตกรรมเครื่องฟอกอากาศ “Big Blue O2” แบบผลิตออกซิเจนไอออนบวก ไอออนลบ โดยเทคโนโลยี  Bipolar Ionizer มีประสิทธิภาพในการป้องกัน PM 2.5 (กรองฝุ่นขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมครอนได้) และกำจัดเชื้อไวรัส รวมทั้งโควิด-19  แบคทีเรีย และเชื้อโรคในอากาศ ซึ่งมีการผลิต “Big Blue O2”  ออกมาสู่ตลาดแล้วหลายในรุ่น อาทิ รุ่น H1, P1B, P3B, และ P5B (คลิปข่าวนวัตกรรมเครื่องฟอกอากาศแบบผลิตออกซิเจน (+)(-) จาก วช.)

            นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับเจ้าของผลงานวิจัยดีเด่น กล่าวว่า ปัจจุบันมีการผลิตเครื่องฟอกอากาศ “Big Blue O2”  เพื่อสนับสนุนไปยังโรงพยาบาลและสถานพยาบาลต่าง ๆ เพื่อใช้ป้องกันเชื้อโรคให้กับบุคลากรด่านหน้า เช่น โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลตากสิน สภากาชาดไทย เป็นต้น และมีการพัฒนารุ่นต่าง ๆ โดยฝีมือของเยาวชนในสมาคมฯ พัฒนาทั้งแบบเสียบกับช่องเครื่องปรับอาการเพื่อบำบัดอากาศในพื้นที่ 70 ตารางเมตรแบบพกพา กำจัดเชื้อโรคในรัศมี 1 เมตร และเครื่องบำบัดอากาศฆ่าเชื้อไวรัสแบบตั้งพื้น

            โดยสมาคมตั้งเป้าจะพัฒนาต่อให้สามารถใช้งานได้ในโรงแรม รถยนต์ หรือเครื่องบิน รวมทั้งในสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดอากาศบริสุทธิ์ และเกิดโอโซนในอากาศน้อยลง พร้อมสร้างความมั่นใจให้ประชาชนหันมาใช้กันมากขึ้น เนื่องจากเป็นนวัตกรรมที่ดีต่อสุขภาพ  นอกจากนี้ กำลังพัฒนาเครื่องตรวจวัดโควิด-19 จากลมหายใจ ให้แสดงผลผ่านหน้าจอได้ภายใน 1 นาที ได้ผลเทียบเท่ากับการตรวจแบบ RT-PCR ซึ่งจะสร้างประโยชน์อย่างมากต่อวงการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งประชาชนชาวไทย

          (รายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ทุกรุ่นคลิก https://bit.ly/37R39yE  รุ่นที่ได้รับความนิยมสูงสุดคลิก “รุ่น H1” https://bit.ly/3uI8Bgd และ “รุ่น P5B” คลิก https://bit.ly/3uIIhmc) สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่ FB Messenger: https://m.me/suriya.kachintorn