คลาวด์ เอชเอ็มจับมือวีเอ็มแวร์บุกตลาดคลาวด์ เนทีฟ

i & Tech News Update

คลาวด์ เอชเอ็ม ผนึก วีเอ็มแวร์ ส่งบริการ Tanzu as a Service รับตลาดคลาวด์ เนทีฟ ยกระดับการพัฒนาแอปพลิเคชันรูปแบบใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

           นายณพัชร อัมพุช  กรรมการผู้จัดการ บริษัท คลาวด์ เอชเอ็ม จำกัด  ผู้ให้บริการคลาวด์ชั้นนำ    ในประเทศไทย  กล่าวว่า  ในไตรมาสแรกของปี 2565  ที่ผ่านมา บริษัทมีผลการดำเนินการเติบโต 100 %ตามเป้าหมาย โดยเน้นทำตลาดในทุกอุตสาหกรรม เนื่องจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงที่เท่าทันต่อเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น และมีการปรับตัวใช้เทคโนโลยีคลาวด์ เพื่อให้เกิดมูลค่าสูงสุดกับองค์กร

           ล่าสุด คลาวด์ เอชเอ็ม จากกลุ่มเบญจจินดา ได้ร่วมมือกับ วีเอ็มแวร์ ผู้นำเทคโนโลยีเวอร์ชวลไลเซชั่นระดับสากล ให้บริการคลาวด์ เนทีฟ VMware Tanzu  ในรูปแบบ “Tanzu as a Service”  โดยเป็นซอฟต์แวร์ที่ทำงานบนแพลตฟอร์ม ของคลาวด์ เอชเอ็ม เพื่อให้บริการองค์กรในรูปแบบ โลคัล คลาวด์ ตามความต้องการใช้งาน รองรับการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีในปัจจุบันไปสู่อนาคต

           “คลาวด์ เอชเอ็ม จะเป็นผู้ให้บริการและแนะนำลูกค้าองค์กร ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงไปสู่เทคโนโลยีใหม่ ๆ  โดยไม่เกิดความยุ่งยาก หรือสะดุดระหว่างที่มีการเปลี่ยนแปลงยกระดับระบบของลูกค้า ซึ่งคลาวด์เนทีฟ เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์การบริหารและใช้งานทรัพยากรทางด้าน IT ให้เหมาะสมกับธุรกิจและระบบขององค์กรได้เป็นอย่างดี”

           ทั้งนี้สถานการณ์ในช่วงการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีการพัฒนาแอปพลิเคชัน จำเป็นต้องมีความปลอดภัย  ยืดหยุ่น และง่ายต่อการปรับแต่งมากยิ่งขึ้น บางองค์กรจึงเลือกที่จะย้ายขึ้นมาใช้งานบนคลาวด์แทนระบบเดิม (Lift and Shift)  หรือบางองค์กรเลือกที่จะใช้งาน Software as a Service แทน (Replatforming) แต่หากกลุ่มองค์กรหลายแห่งที่มีแอปพลิเคชันเป็นโครงสร้างแบบเดิม (Monolithic Architecture) ต้องการปรับเปลี่ยนให้เป็นแอปพลิเคชันที่มีโครงสร้างสมัยใหม่ (Microservice Architecture) จำเป็นต้องมีการปรับโครงสร้างทั้งระบบ (Refactoring) และได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในตลาดคลาวด์

           อย่างไรก็ดีการเปลี่ยนแปลงของโลคัล คลาวด์  สอดคล้องกับการ์ทเนอร์ที่เผยถึงเทรนด์เทคโนโลยีมาแรงแห่งปี 2565 ซึ่งหนึ่งในเทคโนโลยีที่มีความสำคัญแห่งโลกอนาคตคือ “คลาวด์ เนทีฟ” (Cloud-Native) โดยการ์ทเนอร์คาดการณ์ว่าภายในปี 2568 คลาวด์ เนทีฟจะเป็นเทคโนโลยีหลักที่เป็นรากฐานสำคัญในการสร้างนวัตกรรม, เครื่องมือดิจิทัล และแอปพลิเคชั่นสมัยใหม่ มากถึง 95% เพิ่มขึ้นจากเดิมที่น้อยกว่า 40 % ในปี 2564

           ด้านนายเอกภาวิน สุขอนันต์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท วีเอ็มแวร์ ไทยแลนด์ กล่าวว่า ปัจจุบันบริการเกี่ยวกับคลาวด์หรือการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่บนคลาวด์ กลายเป็นส่วนสำคัญของทุกภาคธุรกิจ ไม่ว่าภาครัฐหรือเอกชนก็ต่างนำข้อดีของบริการที่มีอยู่บนคลาวด์ อย่าง SaaS, PaaS และ IaaS เข้ามาใช้งานใน Workflow ขององค์กร ยกตัวเช่น ในกรณีที่ต้องการพัฒนาระบบขึ้นมาใหม่เองก็สามารถใช้บริการ Container as a Service (Tanzu as a Service) ของ VMware ซึ่งอยู่ในรูปแบบ IaaS ที่ Cloud HM พร้อมให้บริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ

           โดยบริการ Tanzu as a Service  สามารถรองรับแอปพลิเคชันรูปแบบคลาวด์ เนทีฟอย่างแท้จริง โดยคลาวด์ เอชเอ็ม  มีจุดแข็งที่สำคัญ คือเป็นผู้เชี่ยวชาญระบบวีเอ็มแวร์มาอย่างยาวนานและเข้าใจถึงความต้องการหลังการขายของลูกค้าระดับองค์กรมาตลอด    ทั้งนี้เมื่อองค์กรมีความต้องการใช้งาน Kubernetes (K8S) หรือ Container Orchestration  ซึ่งช่วยให้สามารถติดตั้ง จัดสรรทรัพยากร หรือเพิ่มลดทรัพยากรแบบอัตโนมัติ  และช่วยให้แอปพลิเคชัน ที่ทำงานอยู่บนคอนเทนเนอร์สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องด้วยระบบที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา สามารถนำบริการตัวนี้เข้าสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็วและสามารถให้บริการทั้งก่อนการขายและหลังการขายโดยคนไทยที่ช่วยตอบโจทย์ลูกค้าองค์กรไทยได้เป็นอย่างดี