“ทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ” เดินหน้าหนุน กคช. “สร้างบ้านสร้างเศรษฐกิจ เพื่อชีวิตสุขประชา”

“ทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ” เล็งนำ Sunk Cost และ Land bank ของการเคหะแห่งชาติ พัฒนาที่พักอาศัยในรูปแบบ PPP กับบริษัทลูกคือ K-HA หวังสร้าง‘เศรษฐกิจสุขประชา’…

Continue Reading

กคช.จัด OPEN HOUSE เปิดบ้าน “บมจ.เคหะสุขประชา” เร่งสร้างที่อยู่อาศัยคู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

การเคหะแห่งชาติจัด OPEN HOUSE เปิดบ้าน “บมจ.เคหะสุขประชา” พร้อมเปิดตัวผู้ถือหุ้นที่บริษัทเอกชน 6 ราย เร่งสร้างที่อยู่อาศัยควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน …

Continue Reading

เนคเทค สวทช. จับมือกคช.พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเกษตรและปศุสัตว์ในโครงการ “บ้านเคหะสุขประชา”ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้อยู่

เนคเทค สวทช. ลงนามบันทึกความเข้าใจการบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการจากการพัฒนาเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมทางการเกษตรและปศุสัตว์เพื่อใช้ในโครงการบ้านเคหะสุขประชา …

Continue Reading

วิศวะจุฬาฯ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชนชั้นนำของไทย ผนึกพลังสู้ PM2.5 พัฒนา Sensor for All ระบบตรวจวัดสภาพอากาศและมลภาวะ แอปฝีมือคนไทย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดินหน้าพัฒนาโครงการ Sensor for All ปีที่ 3 ภายใต้ความร่วมมือกับ GISTDA พร้อมด้วยองค์กรชั้นนำของไทย กฟผ. กคช. ไมโครซอฟท์ ทรู และเอไอเอส หวังกระจายระบบตรวจวัดสภาพอากาศและมลภาวะที่คิดค้นโดยคนไทยให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ …

Continue Reading