กระทรวงพาณิชย์ ปั้น Gen Z Ambassadors ในโครงการ From Gen Z to be CEO ปี 2566

โครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ ประจำปี 2566 โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สามารถปั้น Gen Z รุ่นใหม่ได้เกินเป้าหมาย พร้อมเผยโฉม 4 หนุ่ม Gen Z Ambassadors เป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ส่งต่อแรงบันดาลใจสู่การเป็นผู้ประกอบการให้แก่ Gen Z รุ่นต่อๆ ไป

Continue Reading

เริ่มแล้วงาน “THAIFEX – ANUGA ASIA 2023” คาดเงินสะพัดกว่า 70,000 ล้านบาท

พาณิชย์ชูนโยบาย “อาหารไทย อาหารโลก” รองรับประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น ใช้หลัก “รัฐหนุน เอกชนนำ” และส่งเสริม “ซอฟต์พาวเวอร์” พร้อมดึงผู้ซื้อจากทั่วโลกร่วมงาน “THAIFEX – ANUGA ASIA 2023”

Continue Reading