วช.หนุนมรภ.มหาสารคามพัฒนาศักยภาพนักศีกษาด้วยทักษะวิศวกรสังคม

“วิศวกรสังคม” มรภ.มหาสารคาม นำโจทย์การจัดการน้ำ แก้ไขปัญหาให้ชุมชนบ้านโนนแต้ จ.มหาสารคาม ด้วยวิจัยและนวัตกรรม

Continue Reading