การค้นพบสัตว์ 4 ชนิดใหม่ของโลกในพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช

วว. จับมือ อพวช. ม.ธัญบุรี จุฬาฯ และ มรภ.นครราชสีมา เปิดตัวการค้นพบ “4” สัตว์ชนิดใหม่ของโลก ในพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช พร้อมผนึกความร่วมมือ มุ่งสร้างความตระหนักด้านวิทย์-เทคโนโลยี การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ ให้ยั่งยืน

Continue Reading

จุฬาฯ เปิดหลักสูตร “The Data Master” เร่งผลิตนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมมือกับ xLab Digital และ iBOTNOI เปิดหลักสูตร “The Data Master” หลักสูตรปั้นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล Data Scientists) สอนตั้งแต่ต้นจนหางานให้ การันตีจากผู้เชี่ยวชาญ พร้อมเติมเต็มการขาดแคลนบุคลากรสาขานี้ในประเทศไทย

Continue Reading

จุฬาฯ – ปตท. จับมือ อินโนบิก เตรียมผลิตนวัตกรรม ‘มณีแดง’ ต้านเซลล์ชรา

จุฬาฯ จับมือ ปตท. – อินโนบิก พัฒนางานวิจัย ‘โมเลกุลมณีแดง’ นวัตกรรมต้านเซลล์ชรา เตรียมพร้อมทดสอบในมนุษย์ เพื่อแถลงความคืบหน้าล่าสุดของการพัฒนาและวิจัยโมเลกุลมณีแดงที่พร้อมทดสอบในมนุษย์ และการเตรียมความพร้อมในกระบวนการผลิตโมเลกุลมณีแดงสู่สังคม ..

Continue Reading

นักวิชาการชี้แก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนชุมชนต้องมีส่วนร่วม

นักวิชาการย้ำแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง อย่างยั่งยืน ชุมชนต้องมีส่วนร่วม พร้อมเสนอกรณีศึกษาการแก้ปัญหานำท่วม ตั้งแต่ระบบนิเวศ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ใน30ตำบลก่อนขยายผลเป็น 300 ตำบลทั่วประเทศ

Continue Reading

จุฬาฯ พัฒนาชุดตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี RT-LAMP แบบ 3 ยีนครั้งแรกในไทยแม่นยำ ใช้ง่ายในชุมชน

รศ.ดร.นราพร สมบูรณ์นะ เผยถึงความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งของชุดตรวจวินิจฉัยเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-LAMP ที่พัฒนาขึ้นโดยจุฬาฯ สามารถตรวจวินิจฉัยโควิด-19 เช่นเดียวกับวิธี Real Time PCR ที่เป็นที่นิยมใช้อยู่ในปัจจุบัน …

Continue Reading

ใกล้สำเร็จ ! 2 วัคซีนโควิด-19 ฝีมือคนไทย

ปลัดอว.เผย ครม.อนุมัติงบ 3,625 ล้านบาท ให้ ChulaCov-19 mRNA” กับ “ใบยา” 2 โครงการวัคซีนป้องกันโควิด -19 โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ย้ำ รัฐบาลสนับสนุนงบเต็มที่ให้ขึ้นทะเบียนและนำมาใช้ได้กลางปี 65

Continue Reading

จุฬาฯ มหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ได้รับการรับรองการจัดการนวัตกรรมตามมาตรฐาน ISO 56002:2019

จุฬาฯได้รับการรับรองด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมที่เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 56002:2019 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ซึ่งเป็นผลจากการประเมินระบบการจัดการนวัตกรรมของสถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาฯ …

Continue Reading

จุฬาฯ พัฒนาแถบตรวจคัดกรองโรคไตเรื้อรังระยะเริ่มต้น ใช้ง่าย รู้ผลไว 15 นาที

คณะวิจัย จุฬาฯ พัฒนาแถบตรวจคัดกรองโรคไตเรื้อรังระยะเริ่มต้น ใช้ง่าย รู้ผลไว เพิ่มโอกาสหายขาดจากโรค และยังช่วยลดงบสาธารณสุขปีละกว่าหมื่นล้านบาทที่ใช้กับผู้ป่วยโรคไตที่เพิ่มขึ้นทุกปี เล็งจำหน่ายต้นปีหน้า …

Continue Reading

วิศวะจุฬาฯ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชนชั้นนำของไทย ผนึกพลังสู้ PM2.5 พัฒนา Sensor for All ระบบตรวจวัดสภาพอากาศและมลภาวะ แอปฝีมือคนไทย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดินหน้าพัฒนาโครงการ Sensor for All ปีที่ 3 ภายใต้ความร่วมมือกับ GISTDA พร้อมด้วยองค์กรชั้นนำของไทย กฟผ. กคช. ไมโครซอฟท์ ทรู และเอไอเอส หวังกระจายระบบตรวจวัดสภาพอากาศและมลภาวะที่คิดค้นโดยคนไทยให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ …

Continue Reading