เนคเทค สวทช. ผนึกพันธมิตรจัดงานวันรวมพลคน KidBright ครั้งที่ 4 ชูแพลตฟอร์มการศึกษา “อยู่ที่ไหน ก็เรียนรู้ได้”

เนคเทค สวทช. ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน จัดงานวันรวมพลคน KidBright ครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด “KidBright at Home : อยู่ที่ไหน ก็เรียนรู้ได้” มุ่งสนับสนุนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา

Continue Reading

เนคเทค สวทช. จับมือกคช.พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเกษตรและปศุสัตว์ในโครงการ “บ้านเคหะสุขประชา”ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้อยู่

เนคเทค สวทช. ลงนามบันทึกความเข้าใจการบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการจากการพัฒนาเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมทางการเกษตรและปศุสัตว์เพื่อใช้ในโครงการบ้านเคหะสุขประชา …

Continue Reading

เปิดตัวระบบต้นแบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการตรวจสอบ สตง. สพร. และเนคเทค-สวทช.ผุดโครงการนำร่อง

สตง. สพร. และ เนคเทค-สวทช. จับมือพัฒนาระบบต้นแบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการตรวจสอบเป็นเครื่องมือช่วยสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนงานตรวจสอบเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ …

Continue Reading

2กระทรวงผนึกกำลังใช้ประโยชน์จาก Big DATAจัดการท่องเที่ยวอุทยานธรณี หนุนเศรษฐกิจฐานรากให้ยั่งยืน

เนคเทค และ ทธ. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การสร้างเครือข่ายการวิจัยและพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสนับสนุนหน่วยงานในยุคดิจิทัลและ BCG Model …

Continue Reading

เนคเทค เปิดตัว Open-D แพลตฟอร์มสาธารณะด้านข้อมูลเปิด

เนคเทคเปิดตัว Open-D Platform แพลตฟอร์มสาธารณะใหม่ล่าสุดด้านข้อมูลเปิด หวังให้ภาครัฐมีระบบช่วยเปิดเผยข้อมูลให้กับประชาชนได้รับทราบ และช่วยให้นักพัฒนาระบบสามารถ ต่อยอดให้บริการได้

Continue Reading

เนคเทค สวทช. ส่งแอปฯ “รู้ทัน” ช่วยลดภัยร้ายจากไข้เลือดออก

เนคเทคจับมือพันธมิตรรัฐเอกชนเดินหน้า โครงการ “ร่วมแรงร่วมใจ ลดป่วย ลดกระจาย ลดภัยร้ายจากไข้เลือดออก” ในพื้นที่ตำบลหนองไม้แดง ตำบลดอนหัวฬ่อ และนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี จังหวัดชลบุรี พร้อมเปิดตัวแอปพลิเคชัน “รู้ทัน” แอปสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพ เปิดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ง่ายขึ้น

Continue Reading

เนคเทคจับมือพันธมิตรขับเคลื่อนแพลตฟอร์ม AI ระดับชาติ

เนคเทคจับมือหน่วยงานพันธมิตรขับเคลื่อนแพลตฟอร์ม AI FOR THAI สู่แพลตฟอร์ม AI แห่งชาติ หวังเป็นแพลตฟอร์มพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของไทย

Continue Reading