วช. หนุนทีมวิจัย วว. พัฒนาฐานข้อมูลพื้นที่ป่าสงวนสะแกราช

วช. หนุนทีมวิจัย วว. พัฒนาฐานข้อมูลพื้นที่ป่าสงวนสะแกราช เขตสงวนชีวมณฑลแห่งแรกของไทยเพื่อใช้ในการตั้งรับกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพัฒนาชุมชนรอบพื้นที่เพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ …

Continue Reading

วช. นำ BCG Model ยกระดับศักยภาพชุมชนเกาะสมุย หนุนมทร.กรุงเทพ-วว.พัฒนาต้นแบบ BCG Farming

ช. นำ BCG Model ยกระดับศักยภาพชุมชนเกาะสมุย สนับสนุน มทร.กรุงเทพ และ วว. พัฒนาต้นแบบ BCG Farming สร้างชุมชนพึ่งพาตนเองด้วยวิจัยและนวัตกรรม ….

Continue Reading

วช.เดินหน้าบ่มเพาะเยาวชนระดับอุดมศึกษาด้วยวิจัยและนวัตกรรม เพิ่มศักยภาพ สมรรถนะ สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์

วช.จัดกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2566 ระหว่างงานวัน”นักประดิษฐ์ ประจำปี 2566”

Continue Reading

วช. จัดงาน “วันนักประดิษฐ์ 2566” ยิ่งใหญ่ โชว์สิ่งประดิษฐ์ของไทยและนานาชาติกว่า 1,000 ผลงาน

2 กุมภาพันธ์ “วันนักประดิษฐ์” วช.)กระทรวง อว.ในฐานะหน่วยงานกลางด้านการวิจัยและการประดิษฐ์ ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรด้านการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้นนานาชาติ ร่วมมือกันสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นเพื่อสนับสนุนผลงานสู่การสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับนักประดิษฐ์ นักวิจัยไทยพร้อมก้าวสู่เวทีในระดับโลก …

Continue Reading

วช.นำคณะนักวิจัยไทย คว้ารางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติจากเวทีเมืองไทเป ไต้หวัน

วช.นำคณะนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยวจาก 6 หน่วยงาน คว้ารางวัลระดับนานาชาติจากงาน “Taiwan Innotech Expo 2022” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ไต้หวัน …

Continue Reading

วช. จับมือสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยผลักดันการพัฒนาองค์ความรู้และเครือข่ายบุคลากรวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม

วช. และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง เพื่อสร้างความเข้าใจทิศทางการดำเนินงานวิจัยและนวัตกรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ที่เชื่อมโยงกับทิศทางของประชาคมโลก …

Continue Reading

วช. เดินหน้าประกวด “ผลงานประดิษฐ์คิดค้น” สร้างโอกาสและแรงจูงใจแก่นักวิจัย-นักประดิษฐ์ไทย

วช. เดินหน้าประกวด “ผลงานประดิษฐ์คิดค้น” สร้างโอกาสและแรงจูงใจ แก่นักวิจัย และนักประดิษฐ์ไทย ในการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติในปี 2566 …

Continue Reading

ทีมวิจัย มก.พัฒนาขนมขบเคี้ยวสุนัข โดยใช้โปรตีนจากจิ้งหรีดรองรับตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงที่กำลังโต

วช.หนุนทีมวิจัย มก. ใช้โปรตีนจากจิ้งหรีดพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวสำหรับสุนัข รองรับตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงที่กำลังเติบโตสูง เผยโปรตีนจากแมลงนอกจากได้รับการยอมรับว่าคุณภาพดีแล้วยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทีมวิจัยพร้อมผลักดันให้เกิดการจัดจำหน่ายทางการค้าและส่งออก …

Continue Reading

วช.หนุนทีมนักวิจัยจุฬาฯ ถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้เห็ดเผาะฟื้นฟูป่า ลดปัญหา PM 2.5 สร้างรายได้ให้ชุมชน

วช. หนุนทีมนักวิจัยจุฬาฯ ถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้เห็ดเผาะเพื่อฟื้นฟูป่าฯ หวังช่วยลดปัญหา PM 2.5 จากการเผาป่า พร้อมสร้างแปลงต้นแบบในการใช้ประโยชน์จากป่าทั้งทางด้านอาหารและรายได้อย่างยั่งยืน …

Continue Reading