เนคเทคจับมือมทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น พัฒนาบุคลากรทดสอบซอฟต์แวร์

เนคเทค จับมือ มทร. อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มุ่งพัฒนาบุคลากรและคู่มือประกอบการสอนด้านการทดสอบซอฟต์แวร์ขั้นพื้นฐานและขั้นสูง

Continue Reading