นักวิจัยไทยค้นพบผึ้งหายาก 2 ชนิดใหม่ของโลก

นักวิจัยไทย ค้นพบผึ้งสองชนิดใหม่ของโลก “ผึ้งหยาดอำพันภูจอง” และ “ผึ้งบุษราคัมภูจอง” ในการสำรวจอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี ภายหลัง สวทช. หนุนคณะนักวิจัย มรภ.อุบลฯ ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพฯ เล็งนำมาสร้างจุดแข็งด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG

Continue Reading

“เอนก”สั่ง “ อว.ส่วนหน้า” ลุยบีซีจีโมเดล

“เอนก”สั่ง “อว.ส่วนหน้า” ลุย “บีซีจีโมเดล” นำธุรกิจด้านการเกษตร อาหาร และเศรษฐกิจหมุนเวียน มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้ประเทศ ใช้กลไกมหาวิทยาลัยขับเคลื่อนร่วมกับทุกจังหวัด

Continue Reading