นักวิชาการชี้แก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนชุมชนต้องมีส่วนร่วม

นักวิชาการย้ำแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง อย่างยั่งยืน ชุมชนต้องมีส่วนร่วม พร้อมเสนอกรณีศึกษาการแก้ปัญหานำท่วม ตั้งแต่ระบบนิเวศ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ใน30ตำบลก่อนขยายผลเป็น 300 ตำบลทั่วประเทศ

Continue Reading