ทีม PATHSENSE จากม.ซีเอ็มเคแอลคว้าแชมป์ภารกิจคิดเผื่อ “JUMP THAILAND HACKATHON 2024”

พม. จับมือ AIS ACADEMY เปิดเวทีภารกิจคิดเผื่อ “JUMP THAILAND HACKATHON 2024” โชว์ 15 นวัตกรรมฝีมือคนรุ่นใหม่ สร้างโอกาสยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ

Continue Reading

AIS Academy จับมือ พม. สานต่อ “ภารกิจคิดเผื่อ”ช่วยแก้วิกฤติประชากรไทยอย่างยั่งยืน

พม.จับมือ AIS Academy สานต่อภารกิจคิดเผื่อ นำศักยภาพและ จุดแข็งของพนักงานและองค์กร ในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม มาส่งต่อ แบ่งปัน ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียม ช่วยแก้วิกฤติประชากรไทยอย่างยั่งยืน

Continue Reading