วช.หนุนมรภ.มหาสารคามพัฒนาศักยภาพนักศีกษาด้วยทักษะวิศวกรสังคม

“วิศวกรสังคม” มรภ.มหาสารคาม นำโจทย์การจัดการน้ำ แก้ไขปัญหาให้ชุมชนบ้านโนนแต้ จ.มหาสารคาม ด้วยวิจัยและนวัตกรรม

Continue Reading

วช.หนุนบ่มเพาะวิศวกรสังคมช่วยพัฒนาพื้นที่ชุมชน

วช. ผนึก มรภ.เชียงราย หนุนวิศวกรสังคม พัฒนาพื้นที่ชุมชนข้าวศรีดอนมูล เชียงแสน ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีรายได้อย่างยั่งยืน

Continue Reading