“อาจารย์ไพลรัตน์ สำลี” คิดค้นนวัตกรรมเพื่อคนพิการ

วันก่อนไปงานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2564 จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ผลงานหนึ่งที่น่าสนใจคือ“วีลแชร์ไฟฟ้า” ควบคุมด้วยศีรษะเพื่อผู้พิการ ของ “อาจารย์ไพลรัตน์ สำลี” หรือ “อาจารย์ต่าย” หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ซึ่งอาจารย์ผู้นี้คิดค้นนวัตกรรมหลากหลายอย่าง และกวาดรางวัลมาหลายเวที

Continue Reading