วช. – สอศ. สถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 23 แห่งเดินหน้า “อาชีวศึกษา ฝีมือคน คนสร้างชาติ”

วช. – สอศ. สถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 23 แห่งทั่วประเทศ ร่วมเดินหน้าในการพัฒนาประเทศ “อาชีวศึกษา ฝีมือคน คนสร้างชาติ” …

Continue Reading

วช.จับมือ สอศ. เสริมศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา

วช. ร่วมกับ สอศ. จัดกิจกรรม “การบ่มเพาะเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา : Smart Invention & Innovation ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษาสายอาชีวศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ

Continue Reading

เนคเทคติดอาวุธเด็กอาชีวะด้วยทักษะโรงงานอัจฉริยะ

เนคเทคร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และพันธมิตร จัดแข่ง IoT Hackathon 2022 ปั้นเด็กอาชีวะเสริมทักษะโรงงานอัจฉริยะ พร้อมส่งต่ออุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC

Continue Reading