วช.โชว์เครื่องคัดกรองผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนด้วยเอไอ นวัตกรรมจาก มจธ.ตอบโจทย์สังคมสูงวัย

วช. ตอบโจทย์สังคมสูงวัย โชว์ “เครื่องคัดกรองผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนเพิ่มประสิทธิภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์” 1 ในผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2567 ตัวช่วยคัดกรองผู้ป่วยกระดูกพรุนในท้องถิ่น ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายสาธารณสุขของประเทศ

Continue Reading

AIS ขยายผลหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ เสริมภูมิคุ้มกันให้แก่ผู้สูงวัย

AIS ห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ ส่งต่อหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ เสริมภูมิคุ้มกันดิจิทัลให้แก่ผู้สูงวัย เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ปี 2566

Continue Reading

นักวิชาการชี้ “การขาดการเรียนรู้และขาดรายได้” เป็นปัญหาใหญ่ของสังคมผู้สูงวัยไทย

วช. เปิดเวทีเสวนา “ขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อรองรับสังคมสูงวัย” ใน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566” นักวิชาการชี้“การขาดการเรียนรู้และขาดรายได้” ถือเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมผู้สูงวัย แนะการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ควรให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมพร้อมสร้างภาคประชาสังคม ในการสร้างเศรษฐกิจจากการเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน

Continue Reading