‘สแทชอเวย์’ ผู้ช่วยนักลงทุน ดึงเทคโนโลยีวิเคราะห์ผ่าน ‘อีทีเอฟ’

“สแทชอเวย์ (StashAway)” สตาร์ทอัพเวลธ์เทคสัญชาติสิงคโปร์ ส่งอัลกิลิทึมวิเคราะห์การลงทุนผ่านอีทีเอฟ ตั้งเป้าหนุนการวางแผนการเงินในระยะยาว

Continue Reading