ห้องเรียนแมคบุ้คโรงเรียนสงวนหญิง

นานกว่า 14 ปี แล้วที่โรงเรียนสงวนหญิง สุพรรณบุรี พานักเรียนในห้องเรียนพิเศษ โปรแกรมภาษาอังกฤษ หรือห้องเรียน EP เรียนผ่านเครื่องแมคบุ้ค บนความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและนักเรียน

Continue Reading