อุทยานวิทย์ภูมิภาคงานรุ่ง รมว.อว.เตรียมขยายอีกหลายพื้นที่

“อเนก” พอใจผลงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระบุงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยกำลังไล่กวดต่างชาติที่เคยนำหน้าเราอย่างใกล้ชิด ย้ำเตรียมสร้างอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคในอีกหลายพื้นที่

Continue Reading