กระทรวงพลังงาน บีโอไอ ตบเท้าเข้าร่วมงาน Delta Future Industry Summit 2022 หารือพลังงานสีเขียว

กระทรวงพลังงาน บีโอไอ และผู้นำอุตสาหกรรมแถวหน้าของไทย
ตบเท้าเข้าร่วมงานสัมมนา Delta Future Industry Summit 2022 หารือพลังงานสีเขียวและดิจิทัลโซลูชันเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน …

Continue Reading