สกสว. เปิดเวทีชี้แจงงบกองทุน ววน. ปี 2568

สกสว. เดินหน้าเปิดเวทีชี้แจงงบกองทุน ววน. ปี 2568 เชื่อมโยงบูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรม ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนงบลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาประเทศ เป็น 2% ของ GDP ภายในปี 2580 ครอบคลุมทุกมิติ โดยเฉพาะด้านความยั่งยืน มุ่งสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ พัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Continue Reading

วช.หนุน มทร.อีสานต่อยอดการผลิตน้ำมันไบโอเจ็ตเชิงพาณิชย์

วช.หนุนทีมนักวิจัยจาก มทร.อีสาน ต่อยอดการผลิตน้ำมันไบโอเจ็ต-เชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพจากฟูเซลแอลกอฮอล์ในเชิงพาณิชย์ ตอบโจทย์นโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

Continue Reading

สูตรต้นตำรับอิมัลชั่นเซรั่มบำรุงผิวจากใบบัวบกผลงานนาโนเทค สวทช.

นาโนเทค สวทช. ส่งอิมัลชั่นเซรั่มบำรุงผิว ผสานอนุภาคลิโปนิโอโซมจากสารสกัดบัวบก นวัตกรรมตอบโจทย์ BCG

Continue Reading

วว.โชว์ศูนย์การเรียนรู้โรงงานต้นแบบผลิตแอลกอฮอล์ไร้น้ำแห่งแรกของไทย

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โชว์ ศูนย์การเรียนรู้โรงงานต้นแบบผลิตแอลกอฮอล์ไร้น้ำแห่งแรกของประเทศไทย ต้นแบบ ในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบาย BCG

Continue Reading

กลุ่มเบญจจินดารับรางวัลหน่วยงานส่งเสริมสุขภาพการเงินดีเด่นจาก ธปท.

กลุ่มเบญจจินดาได้รับรางวัลหน่วยงานส่งเสริมสุขภาพการเงินดีเด่น จากโครงการ FIN. ดี HAPPY LIFE ธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยโครงการส่งเสริมความรู้การลงทุน …

Continue Reading

กนอ.- ส.อ.ท.จัดงานสัมมนาวิชาการ “ECO Innovation Forum 2022”ยกระดับพัฒนาอุตสาหกรรมไทยผ่านหลักการ “6S”

กนอ.จับมือ ส.อ.ท.จัดงานสัมมนาวิชาการ “ECO Innovation Forum 2022” ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศผ่าน 6 ด้านหลักที่มุ่งเป้าพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน และการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สอดรับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจแนวใหม่ เน้นลดมลพิษ ….

Continue Reading

กฟผ. ลุยขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ BCG ชูโครงการต้นแบบ Bang Kruai Green Community มุ่งสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ

กฟผ. พร้อมขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ BCG ส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า ชูโครงการต้นแบบ Bang Kruai Green Community มุ่งสร้างสังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน …

Continue Reading

สวทช. โชว์ผลงาน BCG สาขาเครื่องมือแพทย์มุ่งเป้าใช้นวัตกรรมไทยพึ่งพาตนเองและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

สวทช. แถลงความคืบหน้าผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG สาขาเครื่องมือแพทย์ อาทิ A-MED Telehealth แพลตฟอร์มบริการแพทย์ทางไกล หรือ ระบบสำหรับบริหารจัดการผู้ป่วยในการกักตัวที่บ้าน และที่ชุมชน พัฒนาโดยนักวิจัยไทย ช่วยลดภาระงานแพทย์-พยาบาล …

Continue Reading

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ทรงเปิดการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2565

สวทช.กระทรวง อว.ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “พลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมไทย ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม BCG”

Continue Reading

เอ็นไอเอร่วมมือบีโอไอหนุนมาตรการส่งเสริมการลงทุน “บีซีจีสตาร์ทอัพ”

เตรียมจัดใหญ่ “BCG Startup Investment Day” ช่วยบีซีจีสตาร์ทอัพมีทุนเดินหน้าธุรกิจ ด้านเอ็นไอเอเดินหน้าปั้นดีพเทคสตาร์ทอัพเพิ่มอีก 65 รายภายใน 3 ปี

Continue Reading