AIS THE NEXT EVOLUTION เอไอเอสประกาศยกระดับโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะและ AI พร้อมสร้าง Sustainable Nation

AIS ก้าวสู่การวิวัฒน์ครั้งใหม่ของโลกดิจิทัล THE NEXT EVOLUTION มุ่งสร้าง Sustainable Nation ส่งเสริมการเติบโตของประเทศอย่างยั่งยืน เป็นต้นแบบให้อุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยในฐานะผู้นำตัวจริง

Continue Reading

AIS ปักหมุดปี 66 มุ่งสร้างเศรษฐกิจแบบร่วมกัน “ECOSYSTEM ECONOMY”

AIS จัดงาน AIS BEYOND THE BOUNDARIES ปักหมุดแผนการดำเนินงานปี 2023 มุ่งสร้างการเติบโตให้กับเศรษฐกิจแบบร่วมกัน ผสานความร่วมมือข้ามอุตสาหกรรมพร้อมสร้างศักยภาพคนไทย ผ่านนวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่มีความอัจฉริยะ บนโครงข่าย 5G และเน็ตบ้านที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าและคนไทย

Continue Reading