ไบโอมจับมือเน็ตเบย์และฟาร์มเดอ วิลล์ ต่อยอดงานวิจัยยกระดับพืชมูลค่าสูง

ไบโอม จับมือ เน็ตเบย์ และฟาร์มเดอ วิลล์ ใช้ “จุลินทรีย์ Aqua bio bead ” ผลงานวิจัยจุฬาฯ ยกระดับพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูง กัญชง-กัญชา ปลอดภัยไร้สารตกค้าง

Continue Reading