Apple กลับมาจัดงาน WWDC อีกครั้งในในรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด

Apple กลับมาจัดงาน Worldwide Developers Conference อีกครั้งในรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด พร้อมเปิดให้ส่งผลงานสำหรับการแข่งขัน Swift Student Challenge แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 18 เมษายน 64

Continue Reading