“พุทธิพงษ์” มั่นใจโครงการท่าเรืออัจฉริยะ ช่วยคัดกรองโควิด-19 ได้

News Update

พุทธิพงษ์” ลงพื้นที่ติดตามโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล “ท่าเรืออัจฉริยะ” ช่วยคัดกรองติดตามเฝ้าระวังโควิด-19

          นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวถึงความก้าวหน้าของโครงการท่าเรืออัจฉริยะ (Smart Pier) ณ สะพานท่าเทียบเรืออ่าวปอในอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตว่า กระทรวงได้ติดตามต้นแบบท่าเทียบเรืออ่าวปอ โดย บริษัท พัชทรี ทัวร์ จำกัด ที่มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการท่าเทียบเรือ แพลตฟอร์มที่พัฒนาประกอบด้วย ระบบลงทะเบียนผู้โดยสารทางทะเลกลาง ผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยให้ผู้ประกอบการนำเที่ยว หรือเจ้าของเรือ ลงทะเบียนรายชื่อผู้โดยสาร ลูกเรือ กัปตัน ชื่อเรือ พร้อมเส้นทางการเดินทางของเรือ ก่อนเรือออกในแต่ละวัน พร้อมระบบรายงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง

          อีกทั้งยังมีระบบจัดการผู้โดยสารท่าเรืออัจฉริยะ โดยมีประตูอัตโนมัติ ณ จุดขึ้นลงเรือ พร้อม CCTV จับใบหน้า และตู้พร้อมอุปกรณ์ (Kiosk) ลงทะเบียนผู้โดยสารหน้าท่าเรือ พร้อมกล้องจับใบหน้า เครื่องอ่านบัตร ประชาชน และหนังสือเดินทาง ซึ่งแพลตฟอร์มออกแบบในลักษณะ One Stop Service เช่น การเชื่อมต่อข้อมูลด้านประกันภัยแบบอัตโนมัติ เมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น นักท่องเที่ยวสามารถนำสายรัดข้อมือไปยืนยันการเคลมประกันกับโรงพยาบาลได้เลย โดยไม่จำเป็นต้องโทรติดต่อประกันภัย หรือนำเอกสารยืนยันตัวต่างๆ เข้าไปยื่นก่อนการรักษา สามารถเข้ารับการรักษาได้เลย เป็นลดขั้นตอน ลดระยะเวลาไปอย่างมาก หรือจะเป็นการส่งรายชื่อนักท่องเที่ยวทุกคน ให้เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าก่อนการออกเดินทาง เพื่อเป็นไปตามมาตรการรักษาความปลอดภัย ซึ่งแพลตฟอร์มรองรับการอัปโหลดข้อมูลจากบริษัทนำเที่ยว จากนั้นแพลตฟอร์มจะทำการส่งข้อมูลเหล่านั้น ให้กับเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า และสามารถประมวลผล และสรุปผลได้โดยทันที

          สำหรับระบบจัดการผู้โดยสารท่าเรืออัจฉริยะ จะเป็นประโยชน์ในการดูแลความปลอดภัยและติดตามโรคระบาด ระบบริสแบนด์ติดตามตัวบุคคลและร้องขอความช่วยเหลือเมื่อประสบภัย ภายใต้โครงการ Aqua เป็น Data Driven IoT Platform ที่มาพร้อมกับระบบความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวทางเรือ ด้วย Technology GPS ระบบเรียกความช่วยเหลือฉุกเฉิน และวงเงินประกันชีวิตและอุบัติเหตุ ได้มีการเก็บข้อมูลการใช้งาน และปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจากผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวทางเรือ เพื่อนำมาหาทางออก (Solution) โดยนำเอา Technology ด้าน IoT ที่เป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะของทางบริษัทมาช่วยในการออกแบบและพัฒนาบริการ Aqua เพื่อรองรับการท่องเที่ยวแห่งยุคดิจิทัล และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดภูเก็ต