“ดีป้า” จับมือ “เมืองสองแคว” พัฒนาเมืองน่าอยู่สู้ภัยโควิด-19

i & Tech

ดีป้า ร่วมกับ เมืองสองแคว เดินหน้าพัฒนาเมืองน่าอยู่สู้ภัยโควิด-19 เพื่อความอยู่ดี มีสุขแก่ภาคประชาชน หวังยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ ก่อนติดปีกพ่อค้าแม่ค้า หาบเร่ แผงลอย ตลาดสด ผ่านการใช้ประโยชน์จากดิจิทัลช่วงไตรมาส 2

          ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์  ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า ดีป้า โดย สำนักงานฯ สาขาภาคเหนือตอนล่าง ร่วมกับ จังหวัดพิษณุโลก เดินหน้าพัฒนาเมืองน่าอยู่สู้วิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ผ่านการดำเนินงานขั้นต้นโดยการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และธุรกิจการค้าและบริการเพื่อการดำรงชีวิตอัจฉริยะ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลจากดิจิทัลสตาร์ทอัพ รวมถึงผู้ให้บริการด้านดิจิทัล (Digital Provider) สัญชาติไทย ผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (depa Digital Transformation Fund) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ ก่อนขยายผลสู่จังหวัดข้างเคียง ทั้งเพชรบูรณ์ และสุโขทัย รวม 60 โครงการ ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 40 ล้านบาท

      ทั้งนี้ในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2564 ดีป้าและจังหวัดพิษณุโลก เตรียมส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย ทั้งพ่อค้าแม่ค้า หาบเร่ แผงลอย ตลาดสด นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาใช้บริหารจัดการธุรกิจ ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ ขยายตลาด และสามารถก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 ได้ ไม่ว่าจะเป็นระบบการจองคิวออนไลน์ การรับชำระค่าใช้จ่าย การจัดการการขายหน้าร้าน การขายสินค้าออนไลน์ (E-commerce) ฯลฯ พร้อมกันนี้ ยังเตรียมขยายผลสู่เศรษฐกิจฐานรากระดับชุมชน เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดสู่เมืองน่าอยู่ รองรับการท่องเที่ยวและความปลอดภัย โดยเริ่มต้นจากการกำหนดนโยบายในการจัดทำแพลตฟอร์มจัดเก็บและบริหารข้อมูลเมือง (City data Platform: CDP) เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ในปี 2565

          “นอกจากนี้ ดีป้า ตั้งเป้าให้จังหวัดพิษณุโลก เป็นศูนย์กลางการให้บริการดิจิทัลพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง โดยเร่งผลักดันให้เกิดศูนย์ Digital One Stop Service: DOSS เพื่อให้บริการสมาร์ทวีซ่า รวมถึงการพัฒนากำลังคนดิจิทัล ครอบคลุมจังหวัดและพื้นที่ข้างเคียง ปูทางสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ เพื่อความอยู่ดี มีสุข และสร้างรายได้แก่ภาคประชาชน”