“วิศวะ”มหิดลยกระดับรับเมกะเทรนด์เปิดหลักสูตร “มินิ-วิศวกรรม 3 in 1: ไฟฟ้า-ก่อสร้าง-พลังงาน”

Inbox @ Inno

          แนวโน้มเมกะเทรนด์ของโลกในทศวรรษใหม่มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรม เศรษฐกิจหมุนเวียนและพลังงานสะอาด ปัจจุบันประเทศไทยกำลังพัฒนาเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดอบรมหลักสูตร มินิ-วิศวกรรม 3 in 1 :ไฟฟ้า-ก่อสร้าง-พลังงาน รุ่นที่ 19 เปิดรับสมัครวันนี้ – 27 มี.ค. 2564 หลักสูตร 150 ชม. เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ เริ่มตั้งแต่ 27 มี.ค. 2564   เสริมพลังความรู้ในพหุศาสตร์และการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีวิศวกรรมเพื่อตอบโจทย์การเพิ่มผลิตภาพ คุณภาพ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันได้เป็นอย่างดี สู่ความก้าวหน้าในอาชีพและความสำเร็จขององค์กร

          รศ.ดร.ศุภชัย ไพบูลย์ ประธานโครงการมินิ-วิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า หลักสูตร มินิ-วิศวกรรม 3 in 1 ไฟฟ้า-ก่อสร้าง-พลังงาน รุ่นที่ 19 เติมเต็มศักยภาพมืออาชีพทางวิศวกรรมในยุคดิสรัพชั่น เหมาะกับนักบริหาร ผู้รับเหมา นักก่อสร้าง วิศวกร นอกจากนี้ผู้ผ่านการอบรมและทดสอบ ยังมีสิทธิได้รับหน่วยพัฒนาความรู้ (PDU) เพื่อประโยชน์ในการเลื่อนระดับของสภาวิศวกรได้อีกด้วย วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถในการปฏิบัติและควบคุมงานระบบวิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียและลดต้นทุน เพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ป้องกันอันตรายในงานวิศวกรรม พัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง  เพราะงานระบบวิศวกรรมนั้นต้องอาศัยความรู้ความชำนาญในทุกๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นความแข็งของวัสดุ งานโครงสร้าง งานฐานราก ระบบจ่ายไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า การสื่อสารข้อมูล ระบบท่อ ระบบสุขาภิบาล เป็นต้น ทำให้สามารถสื่อสารและประสานงาน ทำงานร่วมกับวิศวกรหรือผู้รับเหมาได้อย่างดี

          จุดเด่นหลักสูตรมินิ-วิศวกรรม วิศวกรรม 3in1 ไฟฟ้า-ก่อสร้าง-พลังงาน ผู้อบรมจะได้รับความรู้ในพื้นฐานวิศวกรรมที่ก้าวไกลไปกับโลกอนาคต, วัสดุในงานวิศวกรรม, วงจรไฟฟ้ากระแสตรง, วงจรไฟฟ้ากระแสลับ, การสำรวจพื้นที่กำหนดขอบเขต, งานฐานรากและงานเสาเข็ม, การอ่านแบบวิศวกรรม, การถอดแบบและประมาณราคา, วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น, งานซ่อมแซมและการนำกลับมาใช้ใหม่, เครื่องจักรกลไฟฟ้า, ระบบการควบคุมแบบอัตโนมัติ, งานสถาปัตย์และการตกแต่งภายใน, การหาโหลดรับน้ำหนักที่ปลอดภัย, การออกแบบระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง, ปัญญาประดิษฐ์ AI และ IoT, การออกแบบโครงสร้างเหล็กสำหรับงานวิศวกรรม , โครงสร้างกึ่งสำเร็จรูป Semi (Knock Down) , การออกแบบแสงสว่างใช้งานดี (Good Lighting), ระบบสัญญาณที่ใช้ภายในอาคารและนอกอาคาร , Construction Management, Quantity Surveyor and Management, ระบบลิฟและบันไดเลื่อน , ระบบปรับอากาศ เป็นต้น 

            ผู้สนใจเข้าร่วม หลักสูตรมินิ-วิศวกรรม 3in1 ไฟฟ้า-ก่อสร้าง-พลังงาน รุ่นที่ 19 สมัครได้ที่ลิ้งค์นี้   https://forms.gle/X6iEAkoDQ1f45MBD8  หรือ E-mail : Mini.eng_training@hotmail.com