สมาคม ‘TTSA’ พลิกโฉมชื่อใหม่ ‘Thai Startup’ ขับเคลื่อนธุรกิจสตาร์ทอัพไทย 3 เป้าหมายหลัก

News Update
นายภัทรพร โพธิ์สุวรรณ์ CEO บริษัท อีเว้นท์ ป็อป จำกัด และนายกสมาคมสตาร์ทอัพไทย (Thai Startup)

นายภัทรพร โพธิ์สุวรรณ์ CEO บริษัท อีเว้นท์ ป็อป จำกัด และนายกสมาคมสตาร์ทอัพไทย (Thai Startup) เปิดเผยว่า ทางคณะกรรมการสมาคมมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อและโลโก้สมาคมเก่า จากเดิมที่ภายใต้ชื่อ “สมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ (Thailand Tech Startup Association)” เป็น “สมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทย (Thai Startup Trade Association)” โดยเรียกสั้นๆว่า Thai Startup และกำหนดแผนงานเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจสตาร์ทอัพในไทยให้เติบโต รอดพ้นวิกฤติไปได้ พร้อมสนับสนุนให้ประเทศไทยมี Startup Ecosystem ที่แข็งแรง

สมาคมสตาร์ทอัพไทยยังเปิดเผย 3 เป้าหมายหลักในการทำงานเพื่อผลักดันวงการสตาร์ทอัพไทย

 1. Community (สร้างคอมมูนิตี้) ผลักดันให้เกิด Startup Ecosystem ที่แข็งแรง การสร้างคอมมูนิตี้และคอนเนคชั่นระหว่างธุรกิจสตาร์ทอัพด้วยกัน และการสร้างคอนเนคชั่นในการต่อยอดธุรกิจกับอุตสาหกรรมต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงกลุ่มนักลงทุน เป็นส่วนสำคัญในการช่วยให้สตาร์ทอัพเติบโตอย่างมั่นคงได้ยิ่งขึ้น รวมไปถึงการจัดโครงการต่างๆที่ผลักดันให้ประเทศไทยมีสตาร์ทอัพใหม่ๆเกิดขึ้นได้ 
   
 2. Growth (ทำให้โต) ช่วยเหลือให้สตาร์ทอัพไทยในปัจจุบันเติบโตได้ไวขึ้น โดยนอกจากการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจผ่านการเชื่อมโยงพาร์ทเนอร์ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังต้องทำให้สตาร์ทอัพในไทยเป็นที่รู้จักและน่าดึงดูดสำหรับต่างประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดและการลงทุนโดยนักลงทุนต่างชาติด้วย 
 3. Support (ทำให้ง่าย) ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาการทำธุรกิจสตาร์ทอัพผ่านโครงการ mentoring ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้สำหรับสมาชิก รวมไปถึงการเชื่อมโยงบริการต่างๆที่จำเป็นสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือในการจัดหาพื้นที่ออฟฟิศ การปรึกษาทางธุรกิจ การซื้อบริการต่างๆในราคาที่ถูกลงกับบริษัทที่เป็นพาร์ทเนอร์กับสมาคม เป็นต้น

โดยการเปลี่ยนชื่อและโลโก้สมาคมในครั้งนี้ มีนัยยะสำคัญคือ การแสดงถึงความเป็นสตาร์ทอัพในประเทศไทยอย่างแท้จริง โดยโลโก้ใหม่ที่เป็นรูปปลากัดสามสีนั้น แสดงถึงคุณลักษณะของสตาร์ทอัพไทย คือ สู้ขาดใจ อึด และสีธงชาติไทย รวมถึงชื่อ Thai Startup นั้น ก็ทำให้คนทั่วไปสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นว่าสมาคมทำอะไร และทำให้สมาคมมีความเป็นสากลมากขึ้น โดยไม่ผูกติดกับชื่อในอดีต พร้อมผลักดันอุตสาหกรรมสตาร์ทอัพไทยให้เติบโตไปไกลได้กว่าที่เคย

ทั้งนี้ รายชื่อคณะกรรมการ และทีมงาน สมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทย ประกอบด้วย

 • นายกสมาคม : คุณภัทรพร โพธิ์สุวรรณ์ – CEO บริษัท Eventpop
 • อุปนายก : คุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจ – CEO บริษัท Techsauce Media 
 • อุปนายก : คุณชื่นชีวัน วงษ์เสรี – Co-founder บริษัท Globish Academia
 • อุปนายก : คุณนิธิ สัจจทิพวรรณ – CEO บริษัท อี-เอ็มพาวเวอร์เมนท์
 • เลขาธิการ : คุณวิชัย รามมะเริง – CEO บริษัท KnockDoor
 • เหรัญญิก : คุณยุทธนา ศรีสวัสดิ์ – CEO บริษัท iTax
 • กรรมการ: คุณภาโรจน์ เด่นสกุล – CEO บริษัท ZipEvent
 • กรรมการ : คุณวีร์ สิรสุนทร – CEO บริษัท  พรีโมเวิร์ล
 • กรรมการ : คุณณัฐพร สุชาติกุลวิทย์ – CEO บริษัท เดอะ ไวท์ เลเบิลส์ 
 • กรรมการ : คุณธนกฤษณ์ เสริมสุขสัน – CEO บริษัท ฟอร​์เต้ เวนเจอร์ 
 • กรรมการ : คุณศักดิ์ศรัณย์ เมธีวัชรานนท์ – CEO บริษัท ค็อบ เทคโนโลยี
 • กรรมการ : คุณนัฏฐ์สกล เกียรติสุรนนท์ – CEO บริษัท ชอปสปอท (ประเทศไทย)
 • กรรมการ : คุณธีระ กนกาญจนรัตน​์ – CEO บริษัท Arincare
 • กรรมการ : คุณกิตตินันท์ อนุพันธ​์ – ประธานกรรมการบริหาร บจก. เอนนี่แวร์ ทู​ โก
 • คณะทำงาน : คุณภาวิตา อุนะพำนัก – ผู้จัดการสมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทย