Memberry นมเบอร์รี่เสริมความจำ-เทสตี้ฟิต กะทิธัญพืช คว้าสุดยอดนวัตกรรม “7 Innovation Awards 2021”

News Update

เซเว่นฯจับมือ10 องค์กรระดับประเทศ จัดงาน“Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย ประจำปี 2021” พร้อมมอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรม “7 Innovation Awards 2021” แก่ SMEs และบริษัทสตาร์ทอัพที่มีผลงานสินค้านวัตกรรมยอดเยี่ยม

               เมื่อวันที่ 21 ต.ค.2564  เซเว่น อีเลฟเว่น  ร่วมกับ 10 องค์กรพันธมิตรสำคัญระดับประเทศ  จัดงาน “Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย ประจำปี 2021” และการประกาศผลรางวัลสุดยอดนวัตกรรม “7 Innovation Awards 2021” ขึ้น  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เป็นประธานในการมอบรางวัล  ทั้งนี้ภายในงานยังมีบูธแสดงผลงานนวัตกรรมกว่า 30 บูธ ในรูปแบบ Virtual Event

               นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เซเว่น อีเลฟเว่น ได้ร่วมกับ 10 องค์กรพันธมิตรสำคัญระดับประเทศ ได้แก่ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) , สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.), สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) , สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย(Thai-BISPA), หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, สมาคมธนาคารไทย และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดงาน “Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย ประจำปี 2021” สะท้อนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการรวมพลังขับเคลื่อนและสนับสนุน SMEs ที่มีนวัตกรรม พร้อมกันนี้ยังได้จัดให้มีการประกาศผลรางวัลสุดยอดนวัตกรรม “7 Innovation Awards 2021” (เซเว่น อินโนเวชั่น อวอร์ดส์) ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 

               โดยงานในปีนี้จัดขึ้นในรูปแบบ Virtual Event  เพื่อเฟ้นหาสินค้านวัตกรรมจาก SMEs และบริษัทสตาร์ทอัพไทยที่มีศักยภาพ ในการพัฒนาและต่อยอดให้เป็นนวัตกรรมสินค้าและบริการ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคจนได้รับการยอมรับในระดับประเทศหรือในระดับโลก อีกทั้งเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้ทดสอบศักยภาพของตนเองในการยกระดับขีดความสามารถด้านนวัตกรรมในระดับประเทศ 

               “นวัตกรรม ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความแตกต่างและความโดดเด่นให้กับสินค้าและบริการ หากต้องการที่จะแข่งขันในเวทีการค้าระดับประเทศหรือระดับโลก ซึ่งการจัดงาน Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทยทั้ง 7 ครั้งที่ผ่านมา ทำให้เห็นว่าผู้ประกอบการ SMEs และสตาร์ทอัพของไทย มีศักยภาพและความสามารถทัดเทียมกับนานาประเทศ  เซเว่น อีเลฟเว่น ในฐานะหนึ่งในผู้นำที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจ SMEs มาอย่างต่อเนื่อง จึงได้ร่วมกับองค์กรพันธมิตรทั้ง 10 องค์กร เดินหน้าให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยในปีนี้ได้จัดในรูปแบบออนไลน์ และมุ่งหวังให้สินค้านวัตกรรมและนวัตกรรมบริการไทยสามารถยืนหยัดอยู่ในเวทีการค้าระดับประเทศและระดับโลกได้” นายก่อศักดิ์ กล่าว

               สำหรับรางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards ประจำปี 2021 มีผู้ประกอบการส่งผลงานเข้าประกวดรวม 149 ผลงาน และมีผลงานที่ผ่านการตัดสินให้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 33 ผลงาน แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รางวัลนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ ครอบคลุมด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบริการ หรือด้านกระบวนการ จำนวน 17 ผลงาน และรางวัลนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา รวมถึงโครงการเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จำนวน 16 ผลงาน

               ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทเศรษฐกิจ ได้แก่ ผลงาน “Memberry นมเบอร์รี่เสริมความจำ” โดย นพ.พิฑูรย์ มณีไพโรจน์ ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท มาร์ค วัน อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด  

               ผลงานนี้เป็นผลิตภัณฑ์นมปรุงแต่งยูเอชทีผสมสารสกัดจากมัลเบอร์รี่ บลูเบอร์รี่ และสตอเบอร์รี่ ที่มีคุณสมบัติช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความจำ คิดค้นและพัฒนาจากสถาบันวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีผลรับรองงานวิจัยจากสถาบันวิจัยในสหรัฐอเมริกา พบว่าสารสกัดสำคัญที่อยู่ในเบอร์รี่ มีส่วนช่วยเพิ่มความจำอย่างมีนัยยะสำคัญ ใช้วัตถุดิบธรรมชาติจากโครงการในพระราชดำริ ซึ่งมีส่วนช่วยส่งเสริมและสนับสนุนผลผลิตของเกษตรกรไทยไปพร้อมกับการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์มีคุณค่ากับผู้บริโภคและช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มจากการขายผลผลิตกว่า 135,000 บาทต่อไร่ต่อปี รวมทั้งเป็นการสนับสนุนนักวิจัยไทยให้สร้างผลงานวิจัยที่ขายได้จริง และช่วยเพิ่มรายการสิทธิบัตรที่เป็นตัวชี้วัดระดับความพัฒนาของประเทศ

               ส่วนผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทสังคมได้แก่ ผลงาน “เทสตี้ฟิต กะทิธัญพืชเพื่อสุขภาพ” โดยคุณภิรมณ  ชูประภาวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอร์แคร์ จำกัด  

               ซึ่งเทสตี้ฟิต เป็นกะทิธัญพืชที่พัฒนาจากน้ำมันรำข้าว ซึ่งมีปริมาณไขมันอิ่มตัวต่ำกว่ากะทิมะพร้าวถึง 4 เท่า มีวิตามินอีสูงและไม่มีไขมันทรานส์ เป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้บริโภคที่ต้องการควบคุมไขมันในอาหาร โดยคงรสชาติ ความอร่อย รวมถึงรูปรสกลิ่นสีที่ใกล้เคียงกะทิจากมะพร้าว ได้รับการรับรองภายใต้โครงการ “อาหารไทย หัวใจดี” จากมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้ที่มีความเสี่ยงจากโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถรับประทานได้

               ทั้งนี้ผู้ชนะการประกวดจะได้รับโอกาสต่อยอดความสำเร็จทางธุรกิจ ผ่านช่องทางจัดจำหน่ายอันหลากหลาย ได้แก่ ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ที่มีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ ช่องทาง ออลล์ ออนไลน์ ในแอปพลิเคชั่น 7- Eleven และ ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง รวมถึงบริษัทในเครือข่ายของความร่วมมือ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของสินค้านวัตกรรม และนวัตกรรมการบริการในประเทศ สอดคล้องกับกลยุทธ์ 3 ให้ ได้แก่    1.ให้องค์ความรู้ 2.ให้ความร่วมมือ และ 3.ให้ช่องทางขาย ตามแนวทางของเซเว่น อีเลฟเว่นที่มุ่งมั่นให้การสนับสนุนและส่งเสริม SMEs มาอย่างต่อเนื่อง

               ผู้สนใจสามารถสามารถรับชมบรรยากาศงานย้อนหลังได้ทางเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/7innovationawards