GC ผนึกพันธมิตรชั้นนำสร้างปรากฏการณ์ Symposium แห่งปี ชวนคนรุ่นใหม่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์

New Energy

GC  จับมือผู้นำทางความคิด ภาครัฐ เอกชน คนรุ่นใหม่ ร่วมต่อยอดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน สู่เส้นชัย Net Zero ชู 3 ไฮไลท์ฉลองปีที่ 3 กับเวทีพลังความคิดกิจกรรมสายกรีน และ Net Zero City  เพื่ออนาคตประเทศไทยที่ยั่งยืน

          วันนี้ (26 สิงหาคม 2565)  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC  ผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล เดินหน้าจัดงาน “GC Circular Living Symposium 2022: Together to Net Zero” การประชุมระดับนานาชาติที่รวมพลังขับเคลื่อนสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์เป็นปีที่ 3 ระดมพล 40 ผู้นำทางความคิดชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ร่วมกับ ภาครัฐ เอกชน คนรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยชั้นนำ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม และสตาร์ทอัพ มาร่วมคิด แชร์ และต่อยอดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

           การประชุมระดับนานาชาติครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน “GC Circular Living Symposium 2022: Together to Net Zero” พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ และกิจกรรมที่น่าสนใจในงาน สำหรับปีนี้ GC ฉลองการจัดการประชุมด้านความยั่งยืนระดับโลกปีที่ 3 ด้วย3 ไฮไลท์หลัก ประกอบด้วย 1.เวทีพลังความคิด งานเดียวที่รวมพลังผู้นำทางความคิดระดับท็อปของเมืองไทย  ซีอีโอบริษัทชั้นนำระดับโลก สตาร์ทอัพชั้นนำ และคนดังหัวใจสีเขียว มาร่วมแชร์ประสบการณ์และไอเดียสู่เป้าหมาย Together To Net Zero 2.กิจกรรมเวิร์กช็อปสายกรีน ชวนคนกรุงมาครีเอทปลูกผักในเมือง อิ่มได้ ดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วย และ 3.การจัดแสดงด้านความยั่งยืนสุดล้ำ Net Zero City  จำลองการใช้ชีวิตในเมืองแห่งอนาคต ที่จะได้สัมผัสกับไลฟ์สไตล์การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมคาร์บอนต่ำ เมืองที่วิถีชีวิต เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอยู่ร่วมกันอย่างบูรณาการ

           สำหรับการจัดงานครั้งนี้เป็นการจัดงานแบบปลอดคาร์บอน (Carbon Neutral) ผ่านการชดเชยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ตามแนวทางขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมตามเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero ของ GC มีส่วนช่วยสนับสนุนให้เกิดโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ เพื่อต่อสู้กับปัญหาภาวะโลกร้อนอันจะช่วยให้ประเทศไทยสามารถลดก๊าซเรือนกระจกสุทธิลง และก้าวไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคต

           โดย GC ร่วมกับเหล่าพันธมิตรชั้นนำจัดสุดยอดปรากฏการณ์ Symposium ด้านความยั่งยืนแห่งปี ซึ่งจัดแบบไฮบริดให้ประชาชนผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรีในวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2022 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน

           นายวราวุธ ศิลปอาชา กล่าวว่า การจัดการกับวิกฤตโลกร้อนในทุกมิติ เป็นสิ่งสำคัญที่ประเทศไทยต้องจัดการ ขณะนี้รัฐบาลกำลังพิจารณาการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (NDC Nationally Determined Contributions) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 โดยเพิ่มเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็น 40% ภายในปี 2573 แบ่งส่วนสัดการจัดการภายในประเทศเป็น 30% และจากความร่วมมือระหว่างประเทศ 10% และได้นำเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยเร่งกำลังพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ Bio-Circular-Green Economy (BCG) อย่างจริงจัง รัฐบาลได้ริเริ่มระบบการเงินสีเขียว (Green Finance) เพื่อขับเคลื่อนการลงทุนในนวัตกรรมและธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสรรค์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่ภาคสังคมธุรกิจต่อไป

           ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO) GCกล่าวว่า “ภาวะโลกร้อนเป็นความท้าทายเร่งด่วนที่โลกต้องเผชิญ GC ในฐานะผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ในระดับสากล เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต เราเล็งเห็นถึงความสำคัญเร่งด่วนของการแก้ปัญหาโลกร้อนเพื่อให้เผ่าพันธุ์มนุษย์สามารถอยู่รอดได้ เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ GC จึงได้จับมือกับพันธมิตร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมกันจัดงาน GC Circular Living Symposium 2022: Together to Net Zero” เพื่อเป็นเวทีแบ่งปันความรู้และต่อยอดแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียนและการลดการปล่อยคาร์บอนให้เป็นศูนย์ เราเชื่อว่า งานในครั้งนี้จะเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนแนวคิด นโยบาย แนวทางการดำเนินงานในระยะสั้นและระยะยาว และที่สำคัญคือ สร้างแรงบันดาลใจและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในฐานะพลเมืองของโลกที่มีเป้าหมายเดียวกัน Together to Net Zero ภายในปี 2050 เพื่อส่งต่อโลกที่ดีกว่าไปสู่คนรุ่นต่อไป

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง (กลาง)

           GC ได้นำหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ESG รวมถึงแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน มาเป็นหลักในการดำเนินงานทุกขั้นตอนของ GC อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและพัฒนานวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบโจทย์เมกะเทรนด์โลก ตลอดจนริเริ่มโครงการและนวัตกรรมด้านโซลูชั่นที่ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนมากมาย แม้จะมีความท้าทายจากโรคระบาดและการค้าในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา แต่ภาวะโลกร้อนยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องเร่งแก้ไข สำหรับปีนี้ GC จึงได้ยกระดับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ด้วยการตั้งเป้า “Together To Net Zero” หรือ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2050 ตามข้อตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบการลดคาร์บอนต่ำซึ่งGC ขับเคลื่อนการทำงานด้าน Climate Actions อย่างยั่งยืนในหลายมิติ พร้อมทั้งมีการพัฒนานวัตกรรม และนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายที่ท้าทาย มุ่งสู่การเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำ ด้วยแนวคิด “Together To Net Zero” GC พร้อมทำหน้าที่เป็นเสมือนพี่เลี้ยง เพื่อร่วมแชร์ประสบการณ์ มีการสร้าง Platform เพื่อให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์เป็นทางเลือกที่จับต้องได้ อาทิ ผลิตภัณฑ์ไบโอพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์รีไซเคิล และอัพไซเคิลเพื่อต่อยอดการทำงานร่วมกับพันธมิตร”   

งาน GC Circular Living Symposium 2022: Together to Net Zero” วันแรก

            ประเดิมช่วงเช้ากับ Hero to Zero Talk เพราะทุกคนก็เป็นฮีโร่ได้ มาปลุกแรงบันดาลใจรักษ์โลก แก้ปัญหา Climate Change ไปกับ 4 ฮีโร่ ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง CEO GC จรีรัตน์ เพชรโสม Miss Earth Thailand 2021 ผศ. ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศทางทะเล และธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบและผู้ร่วมก่อตั้ง Qualy พร้อมเสริมทัพด้วยเหล่า Startup ชั้นนำ อาทิ HUBBA Thailand / Ricult / NRF / Etran / AltoTech  ที่จะมาร่วมแชร์ แรงบันดาลใจสร้างอนาคต ลดคาร์บอนอย่างยั่งยืน

            และมาชาร์จความแอ็กทีฟยามบ่ายไปกับมินิคอนเสิร์ตสุดมันส์จากวง Yes Indeed Band” ขวัญใจเด็ก Gen Z และชวนคนเมืองมาร่วมเวิร์กช็อปสุดอินเทรนด์ Green Garden กินได้” กับกูรูสายกรีน ชารีย์ บุญญวินิจ Uncle Ree’s Farm พร้อมสองนักแสดงหัวใจสีเขียว อเล็กซ์ เรนเดลล์ และมะปราง-อลิสา ขุนแขวง ที่มาสอนจัดพื้นที่น้อย ๆ ในกรุงให้ปลูกผักกินได้และขายเป็น

“GC Circular Living Symposium 2022: Together to Net Zero” วันที่สอง

          นายวราวุธ ศิลปอาชา ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการที่น่าสนใจ โดยมี ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง CEO GC กล่าวต้อนรับ และ มัสแซมบา ไทเย ผู้แทนจากกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ร่วมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “เปิดมุมมองของโลก เจาะเทรนด์ที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” เพื่ออัปเดตเทรนด์โลก แนวทางการลดก๊าซเรือนกระจก และนโยบายด้านความยั่งยืนระดับโลก

            พบกับช่วงไฮไลท์ “ปลดล็อกวิถีธุรกิจเพื่อสร้างความยั่งยืน” โดยซีอีโอบริษัทยักษ์ใหญ่ในไทย นำทีมโดย ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง CEO GC วิคเตอร์ เซียห์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เนสท์เล่ อินโดไชน่า อาเบล เติ้ง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด และ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์สู่ Net Zero ช่วงบ่ายจัดเต็มคอนเทนต์ด้านความยั่งยืนถึง 3 ห้องประชุม

            นอกจากนี้ ยังมีโซนนิทรรศการ “Net Zero City” แห่งอนาคต มาจำลองการใช้ชีวิตในสังคมคาร์บอนต่ำ เมืองที่วิถีชีวิต เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมจะอยู่ร่วมกันแบบบูรณาการพบโซนเด็ดๆ ดังนี้

  • Net Zero Farm & Café: ฟาร์มคาเฟ่สายกรีนสุดอินเทรนด์สำหรับคนยุคใหม่
  • Net Zero Avenue: สัมผัสประสบการณ์ใน “Betterlivingland” และเปิดตัวครั้งแรกกับร้านค้ารักษ์โลก UPTOYOU Virtual Store ที่จำลองตัวเองเป็น Avartar ผ่าน Metaverse สุดล้ำและร่วมโหวตผลิตภัณฑ์อัปไซเคิลและ low carbon ออกแบบโดย Greyhound และ Pomme Chan
  • Net Zero Living: บ้านรักษ์โลกที่จัดแสดงผลิตภัณฑ์จากพลาสติก และเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • Net Zero Industry: โรงงานสีเขียวด้วยพลังงานจากธรรมชาติ พบกับ Clean Energy อาทิ กังหันลม พลังงานจากคลื่นทะเล Solar และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่จะเข้ามามีบทบาทส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ