เผยโฉมผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย “เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2565”

News Update

มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ผนึก กรมส่งเสริมการเกษตร  ดีแทค ยกระดับเกษตรกรยุคใหม่ เดินหน้าโค้งสุดท้ายคัดเลือกเกษตรกรรอบ 10 คน

คุณพิรชัย เบญจรงคกุล

               คุณพิรชัย เบญจรงคกุล กรรมการมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด กล่าวว่า มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ในกลุ่มเบญจจินดา ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร และดีแทค (DTAC) เดินหน้าโค้งสุดท้ายโครงการคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2565  รอบ 10 คนสุดท้าย ภายใต้แนวคิด “เกษตรนวัตกรรม เพื่อความสุขยั่งยืน”  สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกษตรกร ที่มีศักยภาพในการเป็นต้นแบบเกษตรกรยุคใหม่ที่ได้ปรับตัวกับกระแสการเปลี่ยนแปลง สามารถพึ่งพาตนเองได้ พร้อมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน   ตอบแทนคุณแผ่นดิน  ยกระดับเครือข่ายเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ให้มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการเกษตร เผยแพร่ผลงานและความสำเร็จของเกษตรกรต้นแบบสำนึกรักบ้านเกิด สู่สาธารณชน

               ทั้งนี้คณะกรรมการได้ทำการคัดเลือกเกษตรกรจนเหลือผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้ายจากผู้สมัครทั่วประเทศกว่าร้อยคน  ได้แก่  คุณธวัชชัย สุริยะธรรม, คุณจักรภพ แสงแก้ว, คุณประเสริฐ ไกนอก, คุณนที โดดสูงเนิน, คุณจตุรงค์ จันมา, คุณธนาสิทธิ์ สอนสุภา, คุณชัยพิสิษฐ์ สอนศรี, ดร.พิธาน ไพโรจน์, คุณวาริส แก้วภักดี, คุณอมลวรรณ ปริดตา  ซึ่งเกษตรกรทั้งหมดได้นำเสนอ แนวคิด และผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิด “เกษตรสร้างสรรค์ สุขยั่งยืน”

               โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าคัดเลือกเพื่อค้นหาสุดยอดเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดประจำปี พ.ศ.2565  นอกจากคุณพิรชัย เบญจรงคกุล  ได้แก่ คุณอุบล มากอง ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคุณอรอุมา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์  ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสื่อสารองค์กร และการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจากคณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, และบริษัท รักบ้านเกิด จำกัด  ซึ่งเกษตรกร และผู้ที่สนใจติดตามโครงการ เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ตลอดจนข้อมูลเกษตรอินทรีย์  สามารถเข้าไปได้ที่ www.rakbankerd.com   

คุณอรอุมา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์