เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่งจับมือเมืองไทยประกันชีวิตดูแลเรื่องสุขภาพครบวงจรรับสังคมผู้สูงวัย

Inbox @ Inno

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกับนายสมนึก ตันฑเทอดธรรม กรรรมการผู้จัดการ บมจ.เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง หรือ NCH เพื่อดูแลเรื่องสุขภาพครบวงจรให้กับสังคมผู้สูงวัยผ่านศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุศิริอรุณเวลเนสเซ็นเตอร์  และศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุศิริอรุณแคร์  ซึ่งได้ร่วมสร้างประสบการณ์แห่งความอุ่นใจ เติมเต็มชีวิตสมาร์ทของวัยซิลเวอร์ที่ช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพและคุณภาพชีวิต อุ่นใจคลายความกังวัล มีความสุขในวัยอิสระของชีวิตอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น