“ศิริอรุณ”ผนึกเมืองไทยประกันชีวิต เปิดตัวกลยุทธ์ “SILVER Readiness by MTL” รองรับ 2 ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุ

News Update

“ศิริอรุณ” ผนึกพันธมิตรเมืองไทยประกันชีวิต เปิดตัวกลยุทธ์  “SILVER Readiness by MTL” รองรับ 2 ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุ ศิริอรุณเวลเนส และศิริอรุณแคร์ ตอบรับสังคมผู้สูงอายุ ชูผลิตภัณฑ์ บริการ นวัตกรรม และเครือข่ายพันธมิตรที่ครอบคลุม ตอบโจทย์ครบวงจร พร้อมส่ง “สมาร์ท ซิลเวอร์” และ “สมาร์ท ซิลเวอร์ พลัส” สร้างประสบการณ์แห่งความอุ่นใจ และเติมเต็มชีวิตสมาร์ทของวัยซิลเวอร์ เพื่อสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงวัย ให้มีอายุยืนยาวมากขึ้น

                นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศิริอรุณเวลเนส จำกัด เปิดเผยว่า  ธุรกิจดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ในประเทศไทย จะมีจำนวนผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้น จาก เทรนด์ดูแลสุขภาพและสังคมผู้สูงอายุ อย่างเต็มตัว มีความกังวลเรื่องสุขภาพเมื่อมีอายุที่มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่มีความเปราะบางทางด้านสุขภาพ ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวจำเป็นต้องได้รับการดูแลมากเป็นพิเศษแต่ด้วยข้อจำกัดของครอบครัวเดี่ยวซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถดูแลได้อย่างเต็มที่  ขณะเดียวกันโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ต้องรับภาระหนักในการดูแลรักษาผู้ป่วย เมื่ออาการดีขึ้นจึงจำเป็นต้องให้กลับไปฟื้นฟูต่อที่บ้าน เพื่อสงวนเตียงไว้รองรับผู้ป่วยที่มีอาการหนักกว่า ญาติอาจไม่มีความมั่นใจในการดูแลและฟื้นฟูสุขภาพด้วยตนเอง 

                “ศิริอรุณ เวลเนส ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสุขภาพ ที่คนในครอบครัวอาจต้องประสบ และเผชิญกับปัญหา เราจึงขอเป็นส่วนหนึ่งที่ได้เข้ามาให้บริการ และดูแลสุขภาพอย่างครบวงจร  มั่นใจถึงความพร้อมในการดูแลฟื้นฟูสุขภาพ ในการเตรียมความพร้อมได้อย่างถูกต้องตามหลักทางการแพทย์  อย่างถูกวิธี  ซึ่งทางเรามีระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัย ใส่ใจ ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ พร้อมทั้งมีแพทย์ที่คอยให้คำแนะนำ”

                 ศิริอรุณ เวลเนสจึงร่วมกับบริษัทใหญ่ด้านธุรกิจการทำประกันคือ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต (MTL)  เปิดตัวกลยุทธ์ “ SILVER READINESS BY MTL” เปิดรับสังคมผู้สูงอายุ  สร้างประสบการณ์แห่งความอุ่นใจ และเติมเต็มชีวิตสมาร์ทของวัยซิลเวอร์  โดดเด่นด้วยการเลือกความคุ้มครองได้ตรงใจ สามารถเลือกรับผลประโยชน์เป็นเงินก้อน หรือรายเดือน สามารถระบุผู้รับผลประโยชน์เป็นสถานบริการ ผุ้มีภาวะพึ่งพิงผู้สูงอายุ (Nursing Home) เป็นหลัก โดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต ได้ทำการคัดเลือก Nursing Home ชั้นนำ ของประเทศ ที่ได้รับการรับรองว่ามีมาตรฐานตามกฎกระทรวงสาธารณสุข ทั้งด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการบริการประกอบด้วย ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุ ศิริอรุณเวลเนส และศิริอรุณแคร์ เป็นหนึ่งในการให้บริการ ด้วยตัวอาคารถูกออกแบบโดยเน้นหลักอารยสถาปัตย์ โทนสีอบอุ่น พื้นที่ใช้งานภายในตัวอาคารขนาด 2,000 ตารางเมตร ตัวอาคารสูง 6 ชั้น ตั้งอยู่ในทำเลศูนย์กลาง บนถนนอรุณอัมรินทร์  มีความยินดี พร้อมให้บริการด้วยศูนย์ได้รับการคัดเลือก เข้าร่วมโครงการสมาร์ท ซิลเวอร์ และ โครงการสมาร์ท ซิลเวอร์ พลัส   นายสมนึก กล่าวปิดท้าย 

                ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครได้ตั้งแต่อายุ 40–80 ปี ให้ความคุ้มครองดูแลยาวนานถึงอายุ 81 ปี หรืออยากมีเงินใช้สบายๆ หลังเกษียณ ก็มีประกันบำนาญที่มีหลายแบบ ทั้งแบบรายปี และรายเดือน และเลือกจ่ายผลประโยชน์เข้า Nursing Home ซึ่งจะช่วยคลายความกังวล สร้างความอุ่นใจ และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้กับวัยซิลเวอร์ได้เป็นอย่างดี ประเภทของความคุ้มครองเช่น โรคสมองเสื่อม อัลไซเมอร์ โรคหลอดเลือดแตกและอุดตัน คุ้มครองกรณีเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเองอย่างถาวร ตั้งแต่ 3 ใน 6 อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 180 วัน เป็นต้น