วศ. ปลื้ม!! บุคลากรได้รับรางวัลศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรประเทศไทยดีเด่น ประจำปี 2566

News Update

กรมวิทยาศาสตร์บริการปลื้ม!! บุคลากรได้รับรางวัลศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรประเทศไทยดีเด่น ประจำปี 2566

ดร.จริยาวดี  ศิริจันทรา ผู้อำนวยการกองพัฒนาธุรกิจวิทยาศาสตร์บริการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้รับรางวัลศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรประเทศไทยดีเด่น ประจำปี 2566 (Study UK Alumni Awards 2023) สาขาวิทยาศาสตร์และความยั่งยืนระดับ Shortlisted โดยได้รับเกียรติจากนายมาร์ค กูดดิ้ง เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย เป็นประธานมอบรางวัล ซึ่งจัดโดย British Council เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

สำหรับ ดร.จริยาวดี ศิริจันทรา เป็นอีกหนึ่งบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมวัสดุคอมโพสิทและนาโนคอมโพสิท ที่ผ่านมามีผลงานโดดเด่นด้านการใช้สารยับยั้งจุลชีพ (นาโนไทเทเนียมไดออกไซด์) พ่นเคลือบ ห้องโดยสารรถพยาบาล ซึ่งบริษัท ที ดี เค ไฟเบอร์ จำกัด (CARRYBOY) ได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย 3 รายการเพื่อสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจ เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน และถูกตีพิมพ์ผลงานวิชาการ 1 บทในหนังสือ Sirichantra, J. (2021) ‘Chapter 9: Antimicrobial/antiviral nano-TiO2 coatings for medical applications’ in Nunthavarawong, P., et al. (eds.) Antimicrobial and Antiviral Materials: Polymers, Metals, Ceramics, and Applications. UK: CRC Press Taylor & Francis Group, pp.151-214.

นอกจากนี้ยังมีผลงานโดดเด่นในการร่วมสร้างระบบนิเวศน์อุตสาหกรรมกัญชงไทยในหลายมิติด้วยกัน โดยขับเคลื่อนพัฒนาการทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ที่เกี่ยวกับแกนและเส้นใยกัญชงคอมโพสิท เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านนวัตกรรมให้กับสมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย รวมทั้งการเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดงาน Asia International Hemp Expo 2022 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และเป็นหลักในการนำผลงานวิจัยนวัตกรรมโชว์เคสและเป็นผู้บรรยายเรื่อง ‘Innovative Material: Automotive, Aviation, Biochemical’