บางจากฯ จับมือธ.กรุงเทพใช้บริการ L/C แบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านบล็อกเชนเชิงพาณิชย์

News Update

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ นำเทคโนโลยีบล็อกเชนมายกระดับกระบวนการทำธุรกรรมเลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit: L/C)  สำหรับการค้าระหว่างประเทศในรูปแบบดิจิทัลทั้งกระบวนการ สะท้อนการให้ความสำคัญและตระหนักถึงประโยชน์ของการนำเทคโนโลยีบล็อกเชน มาเสริมประสิทธิภาพของระบบการดำเนินการต่างๆ โดยบางจากฯ ได้เริ่มทำธุรกรรม L/ C ผ่านบล็อกเชน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2566

นางสาวภัทร์ภูรี ชินกุลกิจนิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บางจากฯ มุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนมาตลอด การนำเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) มาใช้เพื่อยกระดับกระบวนการทำธุรกรรม L/C สำหรับการค้าระหว่างประเทศของบางจากฯ เป็นอีกหนึ่งการดำเนินการสำคัญของบางจากในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร

การร่วมกับธนาคารกรุงเทพในการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในธุรกรรม L/C แบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านบริษัท Contour ซึ่งเป็นผู้ให้บริการแพล็ตฟอร์มชั้นแนวหน้าที่มีมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลครั้งนี้ นับเป็นอีกก้าวหนึ่งในการขับเคลื่อนการทำธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศของบางจากฯ ให้ดีขึ้นอย่างชัดเจน บริษัทที่เป็นคู่ค้าในการทำธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศสามารถตรวจสอบรายละเอียดของธุรกรรมได้ชัดเจน มีความโปร่งใส

นอกจากนี้ การทำ L/C ผ่านบล็อกเชนจะช่วยลดระยะเวลาในกระบวนการออกเอกสาร L/C ให้สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 3 ชั่วโมง (จากที่เคยใช้เวลาถึง 3 วัน) เพราะรูปแบบธุรกรรมได้ทำเป็นแบบดิจิทัล ข้อมูลทุกอย่างจะอัพเดทแบบ real-time ลดปริมาณการใช้กระดาษ ต้นทุนด้านเอกสารและการบริหารจัดการได้เป็นอย่างมาก เมื่อเทียบกับวิธีการปัจจุบันในรูปแบบกระดาษ

นายพิพัฒน์ อัสสมงคล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารได้เปิดให้บริการเลตเตอร์ออฟเครดิตบนระบบบล็อกเชน หรือ L/C on Blockchain นวัตกรรมที่ช่วยให้บริการทางการเงินสำหรับการค้าระหว่างประเทศ (Trade Finance) ทำได้ง่ายขึ้นและประสิทธิภาพดีขึ้น ความร่วมมือกับบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ ถือเป็นL/C on Blockchain รายการแรกของธนาคารกรุงเทพที่ให้บริการแก่ธุรกิจในอุตสาหกรรมพลังงานซึ่งธนาคารเชื่อมั่นว่าจะช่วยการยกระดับธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศของบางจากฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นซึ่งเป็นบทบาทสำคัญของธนาคารกรุงเทพในฐานะเพื่อนคู่คิด ที่จะเดินเคียงข้างไปกับลูกค้าด้วยบริการทางการเงินที่มีคุณภาพ เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงประสบการณ์และคำแนะนำทางธุรกิจที่จะสนับสนุนให้ลูกค้าเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในอนาคต