ยูนิเวนเจอร์จับมือทีซีซีเทค ยกระดับองค์กรสู่ data-driven organization

Inbox @ Inno

เมื่อเร็วๆนี้ คุณปณต สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร บริษัทยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการจัดการวางระบบ SAP ภายใต้ชื่อ “BetterV Project” สำหรับโครงการนี้ได้ถูกขับเคลื่อนโดย บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)  โดย มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างจุดเปลี่ยนและเสริมศักยภาพให้กับยูนิเวนเจอร์ที่มีหลากหลายธุรกิจ อาทิเช่น การลงทุน การค้า กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ โรงงานไฟฟ้า และธุรกิจด้านอุตสาหกรรม เป็นต้น พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมองค์กรสู่ Data-driven organization  ซึ่งมีบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด เป็นพาร์ทเนอร์ด้านเทคโนโลยี  

คุณกำพล ปุญโสณี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “สำหรับการวางระบบ SAP ในครั้งนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ และขอขอบคุณทีมงานทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจช่วยผลักดันและพัฒนายูนิเวนเจอร์ให้ประสบความสำเร็จด้วยดีมาโดยตลอด รวมถึงขอขอบคุณความร่วมมือจากพันธมิตรทุกฝ่าย ที่มีส่วนช่วยนำพาองค์กรสู่การเป็น data-driven organization”

คุณพิพิธ จริยวัฒนวิจิตร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด กล่าวว่า “การจัดการข้อมูลนับว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยูนิเวนเจอร์ที่มีธุรกิจที่หลากหลาย ซึ่งระบบ SAP จะเป็นก้าวแรกของการเข้าสู่ digital transformation ผ่านการจัดการข้อมูลอย่างเป็นมาตรฐาน ถูกต้อง และรวดเร็ว นอกจากนั้น ความเชื่อมั่นและทุ่มเทของทุกฝ่ายภายในองค์กรก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ระบบ SAP ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผ่านการปรับตัวและเรียนรู้กับการทำงานรูปแบบใหม่”